© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Thứ ba - 16/04/2024 04:56
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ - Trang 13, ...
Bài 1. Số?

Giải:
14 + 5 = 19 20 + 30 = 50 62 + 37 = 99
Hoàn thành bảng được:


Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
a) 42 và 35
c) 81 và 16
b) 60 và 17
d) 24 và 52
Mẫu:
Giải:
a) 42 và 35
b) 60 và 17
c) 81 và 16
d) 24 và 52

Bài 3: Từ các số hạng và tổng, em hãy lập các phép cộng thích hợp.

Giải:
Từ các số hạng và tổng đã cho, ta lập được các phép cộng như sau:
32 + 4 = 36 hoặc 4 + 32 = 36.
23 + 21 = 44 hoặc 21 + 23 = 44.

Hoạt động trang 14
Bài 1: Số?
a)
b)
Giải:
a)
b)

Bài 2: Số?

Giải:
68 – 45 = 23 90 – 40 = 50 73 – 31 = 42
Hoàn thành bảng, ta có:


Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết:
a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16.
b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52.
c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34.
Giải:
a) Số bị trừ là 49, số trừ là 16.

b) Số bị trừ là 85, số trừ là 52.

c) Số bị trừ là 76, số trừ là 34.


Bài 4. Một bến xe có 15 ô tô, sau đó có 3 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bến xe còn lại ? ô tô
Giải:
Vì 15 > 3 nên số bị trừ trong phép tính là 15 và số trừ là 3. Ta có:
Phép tính:

Bến xe còn lại số ô tô là:
15 – 3 = 12 (ô tô)
Vậy: Bến xe còn lại 12 ô tô.

Luyện tập trang 15
Bài 1 . Viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 75 = 70 + 5
Giải:
75 = 70 + 5 64 = 60 + 4
87 = 80 + 7 46 = 40 + 6

Bài 2. 
a) Số?


b) Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng.
c) Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng.
Giải:
a)

b) Tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng là:
11 + 8 = 19 (ngôi sao)
c) Hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng là:
10 – 8 = 2 (ngôi sao)
Đáp số: b) 19 ngồi sao;
c) 2 ngôi sao.

Bài 3. Trên mỗi toa tàu ghi một số.
 
a) Đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?
b) Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B.
Giải:
a) Vì các số 50, 60, 70, 40 có các chữ số hàng chục khác nhau và 4 < 5 < 6 < 7 nên 40 < 50 < 60 < 70.
Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé được: 70, 60, 50, 40.
Để đoàn tàu A được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, ta đổi chỗ toa tàu số 50 và toa tàu số 70 với nhau.

Đoàn tàu A sau khi đổi chỗ hai toa tàu được:

b) Trong 4 số 30, 41, 35 và 39; số lớn nhất là số 41 và số bé nhất là số 30.
Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B là:
41 – 30 = 11.

Bài 4. Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp:

Giải:
Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, ta có thể lập được các phép trừ như sau:
45 – 2 = 43 54 – 32 = 22
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây