© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 35: Ôn tập đo lường sách

Thứ sáu - 19/04/2024 05:14
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 35: Ôn tập đo lường sách - Trang 132, ...
Luyện tập trang 132, 133
Bài 1. Câu nào đúng, câu nào sai?


a) Gấu bông nặng hơn thỏ bông. ⍰
b) Thỏ bông nhẹ hơn sóc bông. ⍰
c) Sóc bông nhẹ hơn gấu bông. ⍰
Giải:
Quan sát tranh ta thấy:
- Ở hình 1, cầu nghiêng về phía gấu bông, do đó gấu bông nặng hơn thỏ bông (hay thỏ bông nhẹ hơn gấu bông).
- Ở hình 2, cầu nghiêng về phía thỏ bông, do đó thỏ bông nặng hơn sóc bông (hay sóc bông nhẹ hơn thỏ bông ).
- Thỏ bông nhẹ hơn gấu bông (hình 1), sóc bông nhẹ hơn thỏ bông (hình 2), từ đó suy ra sóc bông nhẹ hơn gấu bông
Vậy ta có kết quả như sau:
a) Gấu bông nặng hơn thỏ bông. Đ
b) Thỏ bông nhẹ hơn sóc bông. S
c) Sóc bông nhẹ hơn gấu bông. Đ

Bài 2. Tính:
19 kg + 25 kg
63 kg – 28 kg
35 kg + 28 kg
44 kg – 25 kg
44 kg – 19 kg
63 kg – 35 kg
Giải:
19 kg + 25 kg = 44 kg
63 kg – 28 kg = 35 kg
35 kg + 28 kg = 63 kg
44 kg – 25 kg = 19 kg
44 kg – 19 kg = 25 kg
63 kg – 35 kg = 28 kg

Bài 3. Tìm số thích hợp.

Giải:

Bài 4. Mẹ mua con lợn cân nặng 25 kg về nuôi. Sau một thời gian, con lợn tăng thêm 18 kg. Hỏi lúc này, con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Hướng dẫn giải:
- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (cân nặng ban đầu của con lợn, cân nặng tăng lên sau thời gian mẹ nuôi) và hỏi gì (cân nặng lúc sau của con lợn), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.
- Để tìm cân nặng của con lợn lúc này ta lấy cân nặng ban đầu của con lợn cộng với cân nặng tăng lên sau thời gian mẹ nuôi.
Tóm tắt
Lúc đầu: 25 kg
Tăng thêm: 18 kg
Lúc sau: … kg?
Giải:
Lúc này con lợn cân nặng số ki-lô-gam là:
25 + 18 = 43 (kg)
Đáp số: 43 kg.

Bài 5. Có ba con dê cân nặng 14 kg, 18 kg, 16 kg muốn sang sông để ăn cỏ. Rô-bốt nói: "Thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 31 kg”. Hỏi hai con dê nào có thể cùng nhau sang sông?

Giải:
Vì “thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 31 kg” nên tổng số ki-lô-gam của cả hai con dê muốn cùng nhau sang sông phải bé hơn, cùng lắm là bằng 31 kg.
Ta có:
14 kg + 18 kg = 32 kg ; 32 kg > 31 kg.
14kg + 16 kg = 30 kg ; 30 kg < 31 kg.
18 kg + 16 kg = 34 kg ; 34 kg > 31 kg.
Vậy hai con dê 14 kg và 16 kg có thể cùng nhau qua sông.

Luyện tập trang 133, 134
Bài 1. Số?

Có hai bình chứa đầy nước. Bạn Mai đã rót hết nước ở bình A sang đầy các ca 1 lít thì được 8 ca, rót hết nước ở bình B sang đầy các ca 1 lít thì được 5 ca.
a) – Bình A chứa được … lít nước.
- Bình B chứa được … lít nước.
b) Cả hai bình chứa được … lít nước.


Giải:
a)
- Bình A chứa được 8 lít nước.
- Bình B chứa được 5 lít nước.
b) Cả ai bình chứa được: 8 + 5 = 13 (lít)
Cả hai bình chứa được 13 lít nước.

Bài 2. Tính.
a)
25 l + 8 l
44 l + 19 l
33 l - 8 l
63 l - 44 l
33 l - 25 l
63 l - 19 l
b)
15 l + 8 l + 30 l
42 l - 7 l + 16 l
Giải:
a)
25 l + 8 l = 14 l
44 l + 19 l = 63 l
33 l - 8 l = 25 l
63 l - 44 l = 29 l
33 l - 25 l = 8 l
63 l - 19 l = 44 l
b)
15 l + 8 l + 30 l = 23 l + 30 l = 53 l
42 l - 7 l + 16 l = 35 l + 16 l = 51 l

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.
Trong thùng có 15 lít nước. Múc hết nước từ thùng rót đầy vào các can. Có thể rót vào đầy ba can nào trong các phương án sau?

Giải:
Ta có:
3 l + 10 l + 5 l = 18 l
2 l + 5 l + 15 l = 22 l
10 l + 2 l + 3 l = 15 l
Chọn C.

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Có: 18 thùng nước mắm
Thêm: 4 thùng nước mắm
Có tất cả: ... thùng nước mắm?

Giải:
Có tất cả số thùng nước mắm là:
18 + 4 = 22 (thùng)
Đáp số: 22 thùng nước mắm.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây