© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Thứ ba - 16/04/2024 05:11
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu - Trang 16, ...
Bài 1. Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:
? - ? = ? (con)
Đáp số: ? con chim
Giải
Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:
6 - 4 = 2 (con)
Đáp số: 2 con chim

Bài 2. Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông hoa chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?
Bài giải
Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:
? -- ? = ? (bông)
Đáp số: ? bông hoa.
Giải
Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:
6 - 4 = 2 (bông)
Đáp số: 2 bông hoa.

Bài 3. Mai 7 tuổi, bố 38 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?
Giải
Bố hơn Mai số tuổi là:
38 – 7 = 31 (tuổi)
Đáp số: 31 tuổi.

Bài 4: Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng rác khác. Hỏi số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế mấy thùng?
Giải
Số thùng đựng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế số thùng là:
10 – 5 = 5 (thùng)
Đáp số: 5 thùng.

Luyện tập trang 17, 18
Bài 1: Số?
Mẫu: Băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy xăng-ti-mét?
6 cm – 4 cm = 2 cm
a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy xăng-ti-mét?
7 cm – 4 cm = ? cm
b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy xăng-ti-mét?
? cm - ? cm = ? cm
Giải:
a) Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng số xăng-ti-mét là:
7 cm – 4 cm = 3 cm
b) Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ số xăng-ti-mét là:
7 cm - 6 cm = 1 cm

Bài 2. a) Bút nào ngắn nhất?

b) Số?
- Bút chì dài hơn bút mực ? cm.
- Bút sáp ngắn hơn bút chì ? cm.
Giải:
a) Bút chì dài 25 cm.
Bút mực dài 20 cm.
Bút sáp dài 10 cm.
Vì 10 < 20 < 25 nên bút sáp là bút ngắn nhất.
b) Bút chì dài hơn bút mực số xăng-ti-mét là:
25 – 20 = 5 (cm)
Đáp số: 5 cm
Bút sáp ngắn hơn bút chì số xăng-ti-mét là:
25 – 10 = 15 (cm)
Đáp số: 15 cm
Điền số thích hợp vào chỗ trống được:
- Bút chì dài hơn bút mực 5 cm.
- Bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm.

Bài 3: Ba bạn rô-bốt rủ nhau đo chiều cao.

a) Rô-bốt nào cao nhất?
b) Số?
- Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B ? cm.
- Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C ? cm.
Giải:
a) Rô-bốt A cao 56 cm.
Rô-bốt B cao 54 cm.
Rô-bốt C cao 59 cm.
Vì 54 < 56 < 59 nên rô-bốt C cao nhất.
b) Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B số xăng-ti-mét là:
56 – 54 = 2 (cm)
Đáp số: 2 cm
Rô-bốt C cao hơn rô-bốt B số xăng-ti-mét là:
59 – 54 = 5 (cm)
Đáp số: 5 cm
Điền số thích hợp vào chỗ trống được:
- Rô-bốt A cao hơn rô-bốt B 2 cm.
- Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt C 5 cm.

Bài 4. Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây.

a) Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền?
b) Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền?
Giải:
a) Mai gấp được hơn Nam số cái thuyền là:
8 – 6 = 2 (cái)
b) Nam gấp được kém Mai số cái thuyền là:
8 – 6 = 2 (cái)
Đáp số: a) 2 cái thuyền.
b) 2 cái thuyền.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây