© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 42: Số bị chia, số chia, thương

Thứ bảy - 20/04/2024 04:57
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 42: Số bị chia, số chia, thương - Trang 18, ...
Hoạt động trang 18
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
Phép chia 12 : 2 = 6 20 : 5 = 4 16 : 2 = 8 15 : 5 = 3
Số bị chia 12 ? ? ?
Số chia 2 ? ? ?
Thương 6 ? ? ?

Giải:
Phép chia 12 : 2 = 6 20 : 5 = 4 16 : 2 = 8 15 : 5 = 3
Số bị chia 12 20 16 15
Số chia 2 5 2 5
Thương 6 4 8 3

Bài 2
a) Chọn phép tính thích hợp.


b) Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
Phép chia (A) (B) (C)
Số bị chia 10 ? ?
Số chia 2 ? ?
Thương 5 ? ?

Giải:
a)

b)
Phép chia (A) (B) (C)
Số bị chia 10 8 6
Số chia 2 2 2
Thương 5 4 3

Luyện tập trang 19, 20
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
Phép nhân Phép chia Số bị chia Số chia Thương
2 x 8 = 16 16 : 2 = 8 16 2 8
16 : 8 = 2 16 8 2
2 x 9 = ⍰ 18 : 2 = ? ? ? ?
18 : 9 = ? ? ? ?
5 x 7 = ⍰ 35 : 5 = ? ? ? ?
35 : 7 = ? ? ? ?

Giải:
Phép nhân Phép chia Số bị chia Số chia Thương
2 x 8 = 16 16 : 2 = 8 16 2 8
16 : 8 = 2 16 8 2
2 x 9 = 18 18 : 2 = 9 18 2 9
18 : 9 = 2 18 9 2
5 x 7 = 35 35 : 5 = 7 35 5 7
35 : 7 = 5 35 7 5

Bài 2. Tìm thương trong phép chia, biết:
a) Số bị chia là 10, số chia là 2.
b) Số bị chia là 8, số chia là 2.
c) Số bị chia là 10, số chia là 5.

Giải:
a) Số bị chia là 10, số chia là 2.
Ta có 10 : 2 = 5. Vậy thương là 5.
b) Số bị chia là 8, số chia là 2.
Ta có 8 : 2 = 4. Vậy thương là 4.
c) Số bị chia là 10, số chia là 5.
Ta có 10 : 5 = 2. Vậy thương là 2.

Bài 3.

Giải:


Bài 4

Giải:
Từ các số bị chia, số chia và thương đã cho, ta lập được các phép chia như sau:
10 : 2 = 5                                                                               
15 : 5 = 3

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây