© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Thứ năm - 04/04/2024 04:40
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia - Trang 39, ...
Bài 1. Tìm thừa số (theo mẫu).
Mẫu:
⍰ x 5 = 35
35 : 5 = 7
a) ⍰ x 4 = 28
b) ⍰ x 3 = 12
c) 6 x ⍰ = 24
Giải:
a) ? x 4 = 28
28 : 4 = 7
b) ? x 3 = 12
12 : 3 = 4
c) 6 x ? = 24
24 : 6 = 4

Bài 2. Số?
Thừa số 8 ? 5 7 ?
Thừa số 4 6 ? ? 9
Tích 32 18 30 21 36

Giải:
Thực hiện phép tính có:
⍰ x 6 = 18
18 : 6 = 3
5 x ⍰ = 30
30 : 5 = 6
7 x ⍰ = 21
21 : 7 = 3
⍰ x 9 = 36
36 : 9 = 4
Vậy
Thừa số 8 ? 5 7 ?
Thừa số 4 6 ? ? 9
Tích 32 18 30 21 36

Bài 3. 5 ca-bin chở tất cả 30 người. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người? Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau.

Giải:
Mỗi ca-bin chở số người là:
30 : 5 = 6 (người)
Đáp số: 6 người

Hoạt động trang 41
Bài 1.
a) Tìm số bị chia (theo mẫu).
Mẫu:
⍰ : 5 = 6
6 x 5 = 30
⍰ : 6 = 7
⍰ : 4 = 8
⍰ : 3 = 6
b)Tìm số chia (theo mẫu).
Mẫu:
15 : ⍰ = 3
15 : 3 = 5
24 : ⍰ = 6
40 : ⍰ = 5
28 : ⍰ = 4
Giải:
a)
⍰ : 6 = 7
7 x 6 = 42
⍰ : 4 = 8
8 x 4 = 32
⍰ : 3 = 6
6 x 3 = 18
b)
24 : ⍰ = 6
24 : 6 = 4
40 : ⍰ = 5
40 : 5 = 8
28 : ⍰ = 4
28 : 4 = 7

Bài 2. Số?
Số bị chia 50 ? 24 ? 45
Số chia 5 4 ? 7 ?
Thương 10 7 6 5 9

Giải:
Thực hiện phép tính có:
⍰ : 4 = 7
7 x 4 = 28
24 : ⍰ = 6
24 : 6 = 4
⍰ : 7 = 5
5 x 7 = 35
45 : ⍰ = 9
45 : 9 = 5
Vậy
Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

* Luyện tập trang 41
Bài 1. Số?

Giải:
a)
? × 2 = 8
8 : 2 = 4
Số điền vào ? là 4
b)
? : 5 = 6
6 × 5 = 30
Số điền vào ? là 30
c)
? : 4 = 7
7 × 4 = 28
Số điền vào ? là 28
d)
? × 3 = 30
30 : 3 = 10
Số điền vào ? là 10


Bài 2. Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi được mấy đĩa cam như vậy?

Tóm tắt
Có: 35 quả cam
Mỗi đĩa: 5 quả
Số đĩa: ...?
Giải:
Xếp được số đĩa cam là
35 : 5 = 7 (đĩa)
Đáp số: 7 đĩa

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây