© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

Thứ tư - 03/04/2024 23:38
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ - Trang 11, ...
Bài 1: Tìm số hạng (theo mẫu):

a) ?  ?   + 20 = 35
b) ?  ?   + 15 = 25
c) 14 + ?  ?   = 28   
Giải:
Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Từ đó ta tính được số hạng như sau:
a) ?  ?   + 20 = 35
35 – 20 = 15
b) ?  ?   + 15 = 25
25 – 15 = 10
c) 14 + ?  ?   = 28
28 – 14 = 14

Bài 2: Số?

Giải:
Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Thực hiện các phép tính trừ, em điền được các số như sau:
Số hạng 18 22 21 22   60
Số hạng 12 16 33 18 110
Tổng 30 38 54 40 170

Bài 3: Hai bến đỗ có tất cả 65 thuyền để chở khách đi tham quan, trong đó bến thứ nhất có 40 thuyền. Hỏi bến thứ hai có bao nhiêu thuyền?
Giải:
Bến thứ hai có số thuyền là:
65 – 40 = 25 (thuyền)
Đáp số: 25 thuyền

* Hoạt động trang 13
Bài 1: a) Tìm số bị trừ (theo mẫu):

b) Tìm số trừ (theo mẫu):

Giải:


Bài 2: Số?
Số bị trừ 70 ? 34 ? 64
Số trừ 20 14 ? 26 ?
Hiệu 50 25 12 18 37
Giải:
Cột thứ hai cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Do đó số bị trừ là: 25 + 14 = 39.
Cột thứ ba cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Do đó số trừ là: 34 – 12 = 22.
Cột thứ tư cần tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Do đó số bị trừ là: 26 + 18 = 44.
Cột cuối cùng cần tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Do đó số trừ là: 64 – 37 = 27.
Em điền được các số như sau:
Số bị trừ 70 39 34 44 64
Số trừ 20 14 22 26 27
Hiệu 50 25 12 18 37

* Luyện tập trang 13
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng:
a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:
A. 51
B. 11
C. 61
b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:
A. 80
B. 34
C. 24
Giải:
Em áp dụng: Số bị trừ = Số trừ + Hiệu
a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:
Số bị trừ là: 36 + 25 = 61
Chọn C. 
b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là:
Số trừ là: 52 – 28 = 24
Chọn C. 

Bài 2: Lúc đầu có 64 con vịt ở trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao?
Giải:
Số con vịt xuống ao là: 
64 – 24 = 40 (con) 
Đáp số: 40 con vịt

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây