© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000

Thứ ba - 09/04/2024 03:50
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000 - Trang 38, ...
Bài 1. Tính?


Giải:


Bài 2. Đặt tính rồi tính:
3628 + 4845
4252 + 5284
3847 + 635
Giải:


Bài 3. Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc?

Giải:
Bác Dương thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là:
2 530 + 880 = 3 080 (kg)
Đáp số: 3 080 kg thóc

Luyện tập trang 39
Bài 1. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 6000 + 2000
b) 3000 +4000
c) 5000 + 4000
d) 1000 + 9000
Giải:
a) 6000 + 2000
Nhẩm: 6 nghìn + 2 nghìn = 8 nghìn
6000 + 2000 = 8000
b) 3000 + 4000
Nhẩm: 3 nghìn + 4 nghìn = 7 nghìn
3000 + 4000 = 7000
c) 5000 + 4000
Nhẩm: 5 nghìn + 4 nghìn = 9 nghìn
5000 + 4000 = 9000
d) 1000 + 9000
Nhẩm: 1 nghìn + 9 nghìn = 10 nghìn
1000 + 9000 = 10000

Bài 2. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 3200 + 700
b) 5000 + 500
c) 8600 + 200
d) 6100 + 800
Giải:
a) 3200 + 700
Nhẩm: 2 trăm + 7 trăm = 9 trăm
3 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 3 nghìn 9 trăm
3200 + 700 = 3900
b) 5000 + 500
Nhẩm: 0 trăm + 5 trăm = 5 trăm
5 nghìn + 5 trăm = 5 nghìn 5 trăm
5000 + 500 = 5500
c) 8600 + 200
Nhẩm: 6 trăm + 2 trăm = 8 trăm
8 nghìn 6 trăm + 2 trăm = 8 nghìn 8 trăm
8600 + 200 = 8800
d) 6100 + 800
Nhẩm: 1 trăm + 8 trăm = 9 trăm
6 nghìn 1 trăm + 8 trăm = 6 nghìn 9 trăm
6100 + 800 = 6900

Bài 3. Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang nào?

Giải:
A: 5800 + 2000 = 7800
B: 5800 + 2500 = 8300
C: 5800 + 2200 = 8000
Vì 7800 < 8000 < 8300 nên dế mèn sẽ đến cửa hang B.

Bài 4.
Nhà vua sai quân lính mang ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt và nón sắt đến cho tráng sĩ. Biết rằng cần 1 250 quân lính vận chuyển gươm, áo giáp và nón sắt. Số quân lính vận chuyển ngựa sắt nhiều hơn số quân lính vận chuyển gươm, áo giáp sắt và nón sắt là 2 320 người. Hỏi cần tất cả bao nhiêu quân lính để vận chuyện ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt đến cho tráng sĩ?

Giải:
Số quân lính vận chuyển ngựa sắt là:
1250+ 2320 = 3570 (người)
Cần tất cả bao nhiêu quân lính là:
1250 + 3570 = 4820 (người)
Đáp số: 4820 người
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây