© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 58: Luyện tập chung

Thứ ba - 09/04/2024 04:38
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 58: Luyện tập chung - Trang 52, ...
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
3507 x 2
4806 : 6
1041 x 5
7168 : 7
Giải:


Bài 2. Máy bay A đang bay ở độ cao 6504 m. Máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi máy bay B. Máy bay B đang bay ở độ cao gấp 3 lần độ cao máy bay C. Hỏi máy bay C đang bay ở độ cao bao nhiêu mét?
Giải:
Độ cao của máy bay B là:
6504 : 2 = 3252 (m)
Độ cao của máy bay C là:
3252 : 3 = 1084 (m)
Đáp số: Độ cao máy bay B: 3252 m
Độ cao máy bay C: 1084m

Bài 3. Số?
a) ? × 4 = 1668
b) ? : 3 = 819
Giải:
a)
? × 4 = 1668
? = 1668 : 4
? = 417
b)
? : 3 = 819
? = 819 × 3
? = 2457

Bài 4.
a) Hai con cà cuống A và B cùng bơi đến chỗ cụm rong. Cà cuống A bơi theo đường gấp khúc gồm 4 đoạn thằng bằng nhau, cà cuống B bơi theo đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng bằng nhau. Hỏi quãng đường bơi của cà cuống nào ngắn hơn?

b) Số?
Quãng đường bơi của tôm là đường gấp khúc gồm 5 đoạn dài bằng nhau. Biết quãng đường tôm bơi dài bằng quãng đường bơi của cà cuống A. Mỗi đoạn của đường gấp khúc đó dài ? cm.
Giải:
a)
Quãng đường bơi của cà cuống A là:
515 x 4 = 2060 (m)
Quãng đường bơi của cà cuống B là:
928 x 3 = 2784 (m)
Vì 2060 m < 2784 m nên quãng đường bơi của cà cuống A ngắn hơn quãng đường bơi của cà cuống B.
b)
Vì quãng đường bơi của tôm bằng quãng đường bơi của cà cuống A nên quãng đường bơi của tôm dài: 2060m
Độ dài mỗi đoạn của đường gấp khúc đó là:
2060 : 5 = 412 (m)
Đáp số: a) 2060 m; 2784 m; b) 412 m

Bài 5. Biết 8 cục pin như nhau nặng 1680 g. Mỗi rô-bốt chưa nắp pin có cân nặng 2000 g.
a) Mỗi cục pin cân nặng bao nhiêu gam?
b) Sau khi lắp số pin như hình vẽ, rô-bốt nào nhẹ nhất và cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải:
a)
Cân nặng mỗi cục pin là:
1680 : 8 = 210 (g)
b)
Cân nặng của Rô-bốt A là:
210 x 5 = 1050 (g)
Cân nặng của Rô-bốt B là:
210 x 6 = 1260 (g)
Cân nặng của Rô-bốt C là:
210 x 8 = 1680 (g)
Đáp số: a) 210 gam; b) Sau khi lắp pin, Rô-bốt A nhẹ nhất và nặng 1050 gam.

Luyện tập trang 53
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
9362 : 9
1214 x 6
2790 : 3
912 x 7
Giải:


Bài 2. Số?
Ở khu vui chơi, bác Nam muốn gắn các dây đèn dọc theo mỗi cạnh của ngôi nhà dạng khối lập phương, trừ những cạnh sát mặt đất. Mỗi cạnh cần gắn một dây đèn dài 450cm.
a) Bác Nam cần gắn tất cả ? dây đèn.
b) Tổng độ dài các dây đó là ? xăng-ti-mét.
Giải:
a) Ta có hình lập phương gồm 12 cạnh.
Quan sát tranh ta thấy ngôi nhà này có 4 cạnh sát mặt đất không cần gắn dây đèn.
Vậy bác Nam cần gắn tất cả số dây đèn là
12 – 4 = 8 (dây đèn)
b) Tổng độ dài các dây đèn dọc đó là:
450 x 8 = 3 600 (cm)
Đáp số: a) 8 dây đèn
b) 3 600 cm

Bài 3. Mỗi chú sâu sẽ đi theo đường nào để đến chiếc lá là ngôi nhà của mình? Biết rằng mỗi chú sâu chỉ bò theo đường có màu trùng với màu của nó và sâu cũng chỉ bò đến chiếc lá ghi kết quả của phép tính trên mình chú sâu đó.

Giải:
Thực hiện phép tính:

Vậy 721 x 6 = 4326
Vậy 4328 : 6 = 721 (dư 2)
Các chú sâu đi theo đường sau:


Bài 4. Người khổng lồ nào nâng được nhiều ki-lô-gam nhất?

Giải:
Người khổng lồ A nâng 3 con ngựa có số ki – lô – gam là:
450 x 3 = 1350 (kg)
Người khổng lồ B nâng con voi và con chó nặng số ki – lô – gam là:
25 + 1245 = 1270 (kg)
Người khổng lồ C nâng 1 cục đá nặng 2612 kg.
Vì 1270 < 1350 < 2612 nên người khổng lồ C nâng được nhiều ki – lô – gam nhất.

Luyện tập trang 55
Bài 1. Tính giá trị của biếu thức
a) (2000 + 7015) : 3
b) (102 + 901) x 7
c) 2515 : (1 + 4)
d) 705 x (8 - 2)
Giải:
a)
(2000 + 7015) : 3
= 9015 : 3
= 3005
b)
(102 + 901) x 7
= 1003 x 7
= 7021
c)
2515 : (1 + 4)
= 2515 : 5
= 503
d)
705 x (8 - 2)
= 705 x 6
= 4230

Bài 2. Một tàu chở 7863 thùng hàng. Người ta dỡ xuống một số thùng hàng thì số thùng hàng còn lại bằng số thùng hàng ban đầu giảm đi 3 lần. Hỏi trên tàu còn lại bao nhiêu thùng hàng.
Giải:
Số thùng hàng còn lại là:
7863 : 3 = 2621 (thùng hàng)
Đáp số: 2621 thùng hàng

Bài 3. Một vị quan dùng những khối đá giống nhau dạng khối hộp chữ nhật để lát một con đường dài 4555m. Hình chữ nhật ở mặt trên mỗi khối đá đó có chiều dài 5m.
Vị quan ấy dùng ? khối đá.

Tóm tắt
Con đường: 4 555 m
Chiều dài khối đá: 5m
Số khối đá : ....? khối đá
Giải:
Số khối đá vị quan đã dung để lát con đường là:
4 555 : 5 = 911 (khối đá)
Đáp số: 911 khối đá

Bài 4. Người ta xây một bức tường thành bao quanh một khu đất có dạng hình vuông ABCD. Mỗi cạnh dài 2324 bước chân.
a) Bức tường thành dài ? bước chân.
b) Người ta xây một chòi canh gác ở trung điểm I của cạnh AB. Đoạn AI dài ? bước chân.
Giải:
a) Chu vi của bức tường thành là 2 324 x 4 = 9 296 (bước chân)
Vậy bức tường thành dài 9 296 bước chân.
b) Vì I là trung điểm của cạnh AB nên độ dài đoạn AI là 2 324 : 2 = 1 162 bước chân.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây