© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6

Thứ năm - 04/04/2024 03:52
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 - Trang 28, ...
Câu hỏi khám phá:
a)

b) Hoàn thành bảng nhân 6, bảng chia 6.

Giải:
4 con bọ rùa như vậy có tất cả số chấm ở cánh là:
6 × 4 = 24 (chấm)
Đáp số: 24 chấm
Từ phép tính: 6 × 4 = 24. Em viết được phép tính chia như sau: 24 : 6 = 4.
b) Trong bảng nhân 6, kết quả liền sau hơn kết quả liền trước 6 đơn vị.
Muốn điền được kết quả liền sau, em lấy kết quả liền trước cộng thêm 6.
Em điền được các số như sau:
Bảng nhân 6
6 × 1 = 6
6 × 2 = 12
6 × 3 = 18
6 × 4 = 24
6 × 5 = 30
6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54
6 × 10 = 60
Từ bảng nhân 6, em viết được bảng chia 6 như sau:
Bảng chia 6
6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

* Hoạt động trang 29
Bài 1: Tính nhẩm:

Giải:


Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Giải:
Em thực hiện các phép tính: 
6 × 1 = 6
6 × 3 = 18
12 : 6 = 2
48 : 6 = 8
6 × 5 = 30
2 × 9 = 18
4 × 2 = 8
36 : 6 = 6
5 × 6 = 30
6 : 3 = 2 
Em được:
6 × 1 = 36 : 6 = 6
6 × 3 = 2 × 9 = 18
12 : 6 = 6 : 3 = 2 
6 × 5 = 5 × 6 = 30
Em nối như hình vẽ: 


* Luyện tập trang 29
Bài 1: Nêu các số còn thiếu:

Giải:
a) Các số trong dãy a là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự tăng dần với số liền sau hơn số liền trước 6 đơn vị.
Em điền được các số như sau:

b) Các số trong dãy b là kết quả của bảng nhân 6, được viết theo thứ tự giảm dần với số liền sau kém số liền trước 6 đơn vị.
Em điền được các số như sau:


Bài 2: Số?

Giải:
Em thực hiện các phép tính:
6 × 4 = 24
24 : 3 = 8
8 : 2 = 4
Em điền được các số như sau:


Bài 3: Số?
a)

b)

Lời giải:
a)

b)


Bài 4: Số?

a) Mỗi hộp có ? chiếc bút chì màu.
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là ? x ? = ? (chiếc)
Giải:
a) Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu
b) Số bút chì màu ở 4 hộp là: 
6 x 4 = 24 (chiếc)

Bài 5: Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải:
Mỗi đoạn gỗ đó dài là:
60 : 6 = 10 (cm) 
Đáp số: 10 cm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây