© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải bài tập Hóa học 9, Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.

Thứ năm - 04/07/2019 23:43
Giải bài tập Hóa học 9, Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.
Bài 1. Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi:
a) Phân tử chất nào có nhóm -OH? Nhóm -COOH?
b) Chất nào tác dụng được với K? với Zn? với NaOH? với K2CO3?
Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:
a) Phân tử chất nào có nhóm -OH? Nhóm -COOH
Rượu etylic có nhóm -OH; Axit axetic có nhóm -COOH.

b) Chất nào tác dụng được với K? với Zn? với NaOH? với K2CO3
Rượu etylic chỉ tác dụng với K
2C2H5OH + 2K 2C2H5OK + H2 .

Chất béo chỉ tác dụng với NaOH
h1

Axit axetic phản ứng với cả bốn chất trên.
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
2CH3COOH+ 2K   2CH3COOK + H2
2CH3COOH+ Zn   (CH3 COO)2Zn + H2
2CH3COOH + K2CO3 2CH3COOK + H2O + CO2

Bài 2. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit, dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

Hướng dẫn giải:

CH­3COOC2H5 + HCl h2  CH3COOH + C2 H5Cl
CH­3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH

Bài 3. Hãy chọn các chất thích hợp điền vào các dấu hỏi rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) C2H5OH + ?....  ? + H2
b) C2H5OH  + ?.... ? + H2O
c) CH3COOH + ?...  CH3COOK + ?
d) CH3COOH + ?...  CH3COOC2H5 + ?
e) CH3COOH + ?.... ?   ? + CO2+ ?
f) CH3COOH + ?.... ?     ? + H2
h) Chất béo + ?....   ?       ? + Muối của các axit béo

Hướng dẫn giải:

a) 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2
b) C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O
c) CH3COOH + KOH CH3COOK + H2O
d) CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5 + H2O
e) CH3COOH + 2O2 2H2O + 2CO2
f) 2CH3COOH + 2Na  2CH3COONa + H2
h) Chất béo + natri hiđroxit Glixerol + Muối của các axit béo

Bài 4. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là  rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

Hướng dẫn giải:

- Nhỏ mỗi giọt chất lỏng trên vào một mẩu giấy quỳ tím, nếu quỳ chuyển sang màu hồng thì đó là axit axetic. Còn hai chất không làm qiỳ tím đổi màu.

- Lấy 2 ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml nước, thêm vào mỗi ống lml chất lỏng còn lại. Nếu thành dung dịch trong suốt thì dó là rượu etylic nếu tách thành hai lớp chất lỏng, thì đó là dầu ăn tan trong rượu, bởi dầu ăn không tan trong nước.

Bài 5. Khi xác định cống thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

Hướng dẫn giải:

• Chứng minh C2H6O là rượu etylic cần làm thí nghiệm với Na. Rượu etylic mới tác dụng với Na tạo thành khí hiđro, còn một đồng phân khác của rượu là đi metyl ete không tác dụng với Na.
2C2H6OH + 2Na 2C2H6ONa + H2

• Chứng minh C2H4O2 là axit axetic mà không phải là este cần chứng tỏ trong phân tử axit có H mang tính axit có thể phản ứng với Na2CO3 tạo thành các bọt khí CO2.
2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2

Bài 6. Khi lên men dung địch loãng của rượu etylỉc, người ta dược giấm ăn.
a) Từ 10 lít rượu 8° có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axttic? Biết hiệu suất quá trình lên men 92% và rượu etylic có D = 0,8g/cm3.
b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:
a) Khối lượng rượu etylic =  = 1000 (g)
C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O

Khối lượng CH3COOH thu được =    x 60 = 1200 (g)

b) Khối lượng giấm 4% thu được là:
 x 100 = 30000 (g)

Bài 7. Cho 100gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.
a) Hăy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.
b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. 

Hướng dẫn giải:
a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.
CH3COOH + NaHCO3 CH3COONa + H2O + CO2
  0,2 mol         0,2 mol         0,2 mol                    0,2mol
Số mol CH3COOH =  = 0,2 mol = số mol NaHCO3
Khối lượng dung dịch NaHCO3 =   = 200 (g)

b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. Khối lượng dung dịch sau pư = 100 + 200 - (44 x 0,2) = 291,2 (g)
Khối lượng CH3COONa = 0,2 x 82 = 16,4 (g)
C% CH3COONa =    x 100% 5,63%
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây