© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Khoa học 4 sách Kết nối, bài 15: Thực vật cần gì để sống

Chủ nhật - 25/02/2024 03:20
Giải Khoa học 4 sách Kết nối, bài 15: Thực vật cần gì để sống - Trang 53, ...
Câu hỏi mở đầu trang 53: Hình 1 mô tả quá trình phát triển lớn lên của cây đậu. Theo em, cây đậu sống và phát triển tốt cần những điều kiện nào?

Trả lời:
Cây đậu sống và phát triển tốt cần: đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp.
Khi thiếu một trong các yếu tố đó, cây đậu sẽ kém phát triển, thậm chí bị chết.

1. Các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật
Hoạt động 1 trang 54: Có năm chậu cây đậu giống nhau về kích thước, phát triển tốt. Cây từ 1 đến 4 trồng trong đất (chứa chất khoáng), cây 5 trồng trong cát sỏi rửa sạch (thiếu chất khoáng). Đặt các chậu cây ở nơi có nhiệt độ khoảng từ 25 °C đến 30 °C với một số điều kiện khác nhau (Hình 2). Hãy quan sát hình 2, đọc thông tin và cho biết:
- Các cây đậu được đặt trong điều kiện như thế nào?
- Dự đoán sự thay đổi của các cây đậu đặt trong các điều kiện đó sau hai tuần. Giải thích dự đoán đó.

Trả lời:
- Các cây được đặt trong điều kiện: 
+ Cây 1: Trồng trong đất tưới nước thường xuyên, che kín bằng túi giấy đen ngăn cản ánh sáng.
+ Cây 2: Trồng trong đất tưới nước thường xuyên, bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản trao đổi không khí với môi trường.
+ Cây 3: Trồng trong đất, không tưới nước.
+ Cây 4: Trồng trong đất tưới nước thường xuyên.
+ Cây 5: Trồng trong cát sỏi, tưới nước thường xuyên
- Học sinh tham khảo dự đoán sau:
+ Cây 1: Cây bị cao vống lên, lá vàng, thân gầy do không có ánh sáng mặt trời.
+ Cây 2: Cây kém phát triển, lá bị héo.
+ Cây 3: Cây bị chết do không được tưới nước.
+ Cây 4: Cây sinh trưởng phát triển tốt.
+ Cây 5: Cây sinh trưởng phát triển kém, còi cọc do trồng trong đá sỏi nên không đủ chất dinh dưỡng.

Hoạt động 2 trang 55: Hình 3 là kết quả năm cây đậu sau hai tuần duy trì trong các điều kiện khác nhau như hình 2.
Quan sát hình 3 và mô tả sự thay đổi của các cây đó. Theo em, vì sao có sự thay đổi đó?

Trả lời:
Sự thay đổi của các cây:
- Cây 1: Cây bị vống lên, lá vàng, thân gầy do không có ánh sáng mặt trời.
- Cây 2: Cây kém phát triển, lá bị héo.
- Cây 3: Cây bị chết do không được tưới nước.
- Cây 4: Cây sinh trưởng phát triển tốt.
- Cây 5: Cây sinh trưởng phát triển kém, còi cọc do trồng trong đá sỏi nên không đủ chất dinh dưỡng.
Nhận xét:
Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp để sống và phát triển. Khi thiếu một trong các yếu tố đó, thực vật kém phát triển, thậm chí có thể bị chết.

Hoạt động 3 trang 56: Thảo luận và trả lời câu hỏi.
Các cây sẽ sống và phát triển như thế nào nếu:
- Đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ cao sang trồng ở vùng băng tuyết có nhiệt độ quá thấp. 
- Đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ thấp sang trồng ở vùng sa mạc nắng nóng có nhiệt độ quá cao.

Trả lời:
Khi đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ cao sang trồng ở vùng băng tuyết có nhiệt độ quá thấp hay đưa các cây thường trồng ở vùng nhiệt độ thấp sang trồng ở vùng sa mạc nắng nóng có nhiệt độ quá cao đều sẽ làm cây sinh trưởng và phát triển kém đi, thậm chí là chết. 

Câu hỏi 1 trang 56: Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của thực vật như thế nào?
Trả lời:
Nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Mỗi loại thực vật có nhu cầu về nhiệt độ thích hợp. Nếu phải sống trong điều kiện nhiệt độ không thích hợp mà cơ thể không tự điều chỉnh được hoặc không có những biện pháp nhân tạo để khắc phục thực vật sẽ kém phát triển, thậm chí có thể chết.

Câu hỏi 2 trang 56: Thực vật cần yếu tố nào để sống và phát triển?
Trả lời:
Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp để sống và phát triển.

2. Sự kì diệu của lá cây
Hoạt động trang 56: Quan sát hình 8, đọc thông tin.
- Kể tên một số yếu tố tham gia vào quá trình tự tổng hợp chất dinh dưỡng ở thực vật.
- Chất dinh dưỡng được thực vật tổng hợp thông qua quá trình nào?
- Chia sẻ với bạn về khả năng kì diệu của lá cây tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống.

Trả lời:
- Một số yếu tố tham gia vào quá trình tự tổng hợp chất dinh dưỡng ở thực vật: nước, ánh sáng, khí các-bô-nic.
- Chất dinh dưỡng được thực vật tổng hợp thông qua quá trình quang hợp.
- Sự kì diệu của lá cây: Lá cây có khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời, tự tổng hợp nên các chất dinh dưỡng cần cho sự sống từ các chất như khí các – bô – níc, nước nhờ quá trình quang hợp, đồng thời thải ra khí ô – xi.

3. Thực vật trao đổi khí với môi trường
Hoạt động 1 trang 57: Quan sát hình 9, 10.

- Hãy mô tả sự trao đổi khí của thực vật với môi trường.
- Sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật quang hợp và hô hấp khác nhau như thế nào?
Trả lời:
- Thực vật trao đổi khí với môi trường để thực hiện quá trình quang hợp và hô hấp:
+ Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc đồng thời thải ra khí ô-xi.
+ Trong quá hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
- Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp:
+ Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí các-bô-níc đồng thời thải ra khí ô-xi. Trong quá hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
+ Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá và cần có ánh sáng. Hô hấp diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá, …

Hoạt động 2 trang 57: Vẽ sơ đồ mô tả sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật tiến hành quang hợp. Vẽ sơ đồ mô tả sự trao đổi khí với môi trường khi thực vật tiến hành hô hấp.
Trả lời:
HS tham khảo sơ đồ sau


Câu hỏi trang 57: Vì sao buổi tối chúng ta không nên để cây xanh trong phòng ngủ?
Trả lời:
Vào ban đêm cây xanh ngừng quá trình quang hợp, nhưng vẫn duy trì quá trình hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà để nhiều cây xanh thì rất dễ bị ngạt thở, bởi vì trong quá trình hô hấp cây đã lấy rất nhiều khí ô-xi của không khí trong phòng, đồng thời lại thải ra rất nhiều khí các-bô-níc.

4. Thực vật trao đổi nước và chất khoáng với môi trường
Hoạt động 1 trang 58: Quan sát hình 11, mô tả sự trao đổi nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
Trả lời:
Sự trao đổi nước, chất khoáng của thực vật với môi trường gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Rễ hút nước và các chất khoáng.
- Giai đoạn 2: Thân vận chuyển nước, chất khoáng lên lá và các bộ phận khác.
- Giai đoạn 3: Lá thoát hơi nước.

Hoạt động 2 trang 58: Vẽ và chia sẻ với bạn sơ đồ thể hiện sự trao đổi nước và chất khoáng của thực vật với môi trường theo gợi ý sau:

Trả lời:

Câu hỏi 1 trang 58: Vì sao trong những trưa nắng ngày hè khi đứng dưới bóng cây lại có cảm giác mát mẻ?
Trả lời:
Vào những ngày trời nắng, đứng dưới bóng cây to lại thấy mát hơn khi đứng dưới mái che vì tán lá che bớt ánh sáng mặt trời và ở cây có quá trình thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ của môi trường.

Câu hỏi 2 trang 58: Vì sao trong những ngày nắng nóng vào sáng sớm và chiều tối thường phải tưới nhiều nước hơn cho cây trồng?
Trả lời:
Vào những ngày nóng của mùa hè cần tưới nước nhiều hơn cho cây trồng là vì nhiệt độ cao khiến cây phải thoát nước nhiều. Nhờ thoát hơi nước mà cây không bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời, do đó, vào những ngày nóng của mùa hè cần tưới nước nhiều hơn cho cây trồng.
Mùa hè trời rất nóng, nhất là vào buổi trưa. Lúc này, nếu tưới nước thì đất đang nóng sẽ hạ nhiệt đột ngột, trong khi nhiệt độ không khí bên ngoài tương đối cao. Sự thay đổi này khiến cây non yếu sẽ chịu không nổi và chết do bị sốc nhiệt. Vào lúc râm mát (sáng sớm, chiều muộn) nhiệt độ không khí tương đối thấp, nên sau khi tưới, nhiệt độ giữa đất và không khí chênh lệch ít, không gây nguy hiểm cho cây.

Em có thể 1 trang 58: Giải thích được cây xanh trao đổi khí với môi trường vào ban ngày và ban đêm không giống nhau.
Trả lời:
Thực vật trao đổi khí với môi trường để thực hiện quá trình quang hợp và hô hấp. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá và cần ánh sáng. Hô hấp diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá …

Em có thể 2 trang 58: Thực hiện thí nghiệm tương tự để kiểm chứng ảnh hưởng của các yếu tố như ánh sáng, nước, chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây trồng.
Trả lời:
Học sinh tham khảo thí nghiệm sau:
Có năm chậu cây đậu giống nhau về kích thước, phát triển tốt. Cây từ 1 đến 4 trồng trong đất (chứa chất khoáng), cây 5 trồng trong cát sỏi rửa sạch (thiếu chất khoáng). Đặt các chậu cây ở nơi có nhiệt độ khoảng từ 25 °C đến 30 °C với một số điều kiện khác nhau (Hình 2). Quan sát và rút ra kết luận sau 2 tuần (Hình 3).

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây