© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức, bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Thứ sáu - 31/05/2024 11:16
Giải Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức, bài 6: Tính theo phương trình hóa học
I. Tính lượng chất trong phương trình hóa học
1. Tính lượng chất tham gia trong phản ứng
2. Tính lượng chất sinh ra trong phản ứng
Câu hỏi 1: Tính thể tích khí hydrogen thu được trong ví dụ trên ở 25°C, 1 bar.
Câu hỏi 2: Khi cho Mg tác dụng với dụng dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hóa học như sau:
Mg + H2SO4 ——> MgSO4 + H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Tính thể tích khí H2 thu được ở 25°C, 1 bar.
Giải:
Câu 1:
Theo PTHH 1 mol Zn tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2
Vậy 0,01 mol Zn tham gia phản ứng sẽ thu được 0,01 mol H2
Thể tích khí hydrogen thu được ở 25°C, 1 bar
V = 24,79.0,01 = 0,2479 (L)

Câu 2: 
PTHH: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
Theo PTHH 1 mol MgSO4 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2
KVậy 0,02 mol MgSO4 tham gia phản ứng sẽ thu được 0,012 mol H2
Thể tích khí hydrogen thu được ở 25°C, 1 bar
V = 24,79.0,02 = 0,4952 (L)

II. Hiệu suất phản ứng
1. Khái niệm hiệu suất phản ứng
Khi nung nóng KCIO3 xảy ra phản ứng hoá học sau (phản ứng nhiệt phân):

Biết rằng hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%.
Hãy chọn các từ/cụm từ (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng) phù hợp với nội dung còn thiếu trong các câu sau đây:
Khi nhiệt phân 1 mol KCIO3 thì thu được số mol O2 ...(1)... 1,5 mol.
Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số moi KClO3... (2)... 0/2 mol.
Giải:
(1) nhỏ hơn
(2) lớn hơn

2. Tính hiệu suất phản ứng
Câu hỏi: Nung 10 gam Calcium carbonate (thành phần chính của đá vôi) thu được khí Carbon dioxide và m gam vôi sống. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%. Xác định m
Giải:
Số mol Calcium carbonate

Theo PTHH 1 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol CaO
Vậy 0,1 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ thu được 0,1 mol CaO
Khối lượng vôi sống thu được theo lí thuyết bằng mCaO = 0,1.56 = 5,6 (gam)
Do hiệu suất phản ứng là 80%
Khối vôi sống thu được thực tế bằng = 4, 48 (g)
Vậy m = 4,48g

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây