© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 (Đề số 09)

Thứ ba - 23/06/2020 10:16
Đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 (Đề số 09), có đáp án
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 
 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
 
Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh?
 
A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng.
B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ.
C. Chỉ lo củng cố quyền lực.
D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.
 
Câu 2. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh?
 
Ạ. Để tranh giành quyền lực.
B. Để bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản.
C. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách mạng.
D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến quyền lợi của giai cấp tư sản.
 
Câu 3. Phong trào đấu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra vào khoảng thời gian nào?
 
A. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
B. Khoảng những năm 20-30 của thế kỉ XIX.
C. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.
D. Khoảng những năm 1836 - 1848.
 
Câu 4. Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi quyền lợi gì?
 
A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm.
B. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương,
C. Đòi quyền tuyển cử.
D. Đòi quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử.
 
Câu 5. "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu", đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào?
 
A. Nước Anh.                                    C. Nước Đức.
B. Nước Pháp.                                  D. Nước Mĩ.
 
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ dệt ở Li-ông (Pháp) diễn ra vào năm nào?
 
A. Năm 1832.                            C. Năm 1843.
B. Năm 1834.                             D. Năm 1835.
 
Câu 7. Năm 183l công nhàn dệt thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi quyền lợi gì?
 
A. Thiết lập nền cộng hòa.                    B. Nghỉ ngày chủ nhật có lương
C. Được tự do bầu cử.                        D. Tăng lương, giảm giờ làm.
 
Câu 8. Ở Đức, để được làm việc trong các nhà máy công nhân phải đóng thuế đặc biệt cho bọn nào?
 
A. Giai cấp tư sản.                            C. Bọn chủ nhà máy.
B. Tầng lớp quý tộc mới.                    D. Bọn địa chủ.
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN
 
Câu 1. Lập niên biểu theo mẫu dưới đây về phong trào công nhân quốc tế (1830 -1840).
 

Quốc gia
 
Thời gian Hình thức đấu tranh Quy mô      Kết quả, ý nghĩa
Pháp   
 
       
Đức         
Mỹ          
 
Câu 2: Nêu vai trò của Các-Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?
 
Câu 3. Nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” gì? Ý nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”?
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 9 PHẦN 1.
 
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D A C B B D D
 
 
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN
 
Câu 1. Lập niên biểu về phong trào công nhân quốc tế (1830 - 1840).
 
 

Quốc gia
 
Thời gian Hình thức đấu tranh Quy mô      Kết quả, ý nghĩa
Pháp   
 
 1831 Khởi nghĩa vũ trang Lớn Đều thất bại
Đức  1844  Khởi nghĩa vũ trang Vừa Đánh dấu sự trưởng thành
 
Mỹ   1847
 
Đấu tranh chính trị
 
Rộng lớn Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế
 
Câu 2. Vai trò của Các-Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất.
 
C. Mác đã chuẩn bị cho sự thành lập Quốc tế thứ nhất rồi đưa Quốc tế thứ nhất đấu tranh chống lại các tư tưởng sai lệch và thông qua những nghị quyết Đại hội hết sức đúng đắn (đòi ngày làm 8 giờ, thành lập công đoàn...) tiến hành những hoạt động cụ thể (vận động vô sản quốc tế ủng hộ công nhân Anh, Pháp bãi công đến thắng lợi. Mác không chỉ lãnh đạo mà còn có những đóng góp xuất sắc, giữ vững đường lối hoạt động của Quốc tế thứ nhất, kết hợp lí luận với thực tiễn. Mác còn được xem là "linh hồn" của Quốc tế thứ nhất).
 
Câu 3. Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản:
 
Tuyên ngôn đã trình bày những vấn đề cơ bản về lí luận cách mạng:
 
Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của sản xuất và lịch sử của đấu tranh giai cấp.
 
Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội dựa trên chế độ tư hữu.
 
Sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
 
Giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản có sứ mệnh xoá bỏ chế độ tư hữu, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tiến bộ.
 
Ý nghĩa lịch sử của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
 
- Tuyên ngôn là một kiệt tác trình bày học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học một cách ngắn gọn, rõ ràng, có hệ thống (sau được gọi là chủ nghĩa Mác).
 
- Chủ nghĩa Mác là một hệ thống lí luận cách mạng, phản ánh quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, là vũ khí lí luận trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, chỉ cho họ con đường đấu tranh đi đến thắng lợi cuối cùng. Trước đó, do thiếu vũ khí này nên giai cấp vô sản còn đấu tranh tự phát và gặp nhiều thất bại.
 
- Mở ra một giai đoạn “tự giác” của phong trào công nhân quốc tế, phong trào cộng sản.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây