© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 (Đề số 5)

Thứ ba - 23/06/2020 10:16
Đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 (Đề số 5), có đáp án
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
 
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
 
Câu 1. Ngày 28 - 8 - 1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp ?
 
A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti.
B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời.
C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.
D. Quốc hội lập hiến tuyên bỏ xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.
 
Câu 2. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp đã thể hiện mặt tiến bộ ở điểm nào?
 
A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. A + B đúng.
 
Câu 3. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp là gì?
 
A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân.
B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
C. Thông qua Hiến pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến cho nước Pháp.
D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu.
 
Câu 4. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?
 
A. Chỉ phục vụ cho quyền lực giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.
D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.
 
Câu 5. Sau ngày 10 - 8 - 1792 đến trước ngày 02 - 6 - 1793, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp? 
 
A. Phái lập hiến
B. Phái quân chủ Lập hiến
C. Phái Gia - Cô - Banh
D. Phái Gi - rông - banh
 
Câu 6. Nền Cộng hoà đầu tiên của nước Pháp được thành lập vào thời gian nào?
 
A. Ngày 21-9 -1790.                         B. Ngày 21-9-1791.
C. Ngày 21-9-1792.                          D. Ngày 21-9-1793
 
Câu 7. Thái độ của phái Gi -rông-đanh trước sự tấn công của quân Anh và phong kiến châu Âu như thế nào?
 
A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm.
B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phần,
C. Ổn định đời sống cho nhân dân, củng cố nhà nước.
D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống nhân dân, chỉ lo củng cố quyền lực.
 
Câu 8. Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện phá nào mang lại quyển lợi thiết thực nhất cho người nông dân?
 
A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu.
C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì. .
D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân.
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN
 
Câu 1. Lập bảng so tánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập cửa các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:
 
  Cách mạng tư Bản Anh    
Chiến tranh giành độc lập
 

Hình thức cách mạng 
 
   

Kết quả cách mạng
 
   
 
Câu 2. Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư tản Pháp?
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 5 PHẦN 1.

 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
 
Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
Đáp án B A B A D C D A
 
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN
 
Câu 1. Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 
  Cách mạng tư Bản Anh    
Chiến tranh giành độc lập
 

Hình thức cách mạng 
 
Là một cuộc nội chiến. Là một cuộc chiến tranh giành độc lập.

Kết quả cách mạng
 
Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Thiết lập chế độ cộng hòa.
 
Câu 2. Những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp.
 
* Giai đoạn 1:
 
Ngày 14-7 1789, quần chúng nhân dân nối dậy phá ngục Ba-xti, mở đầu cho Cách mạng.
Tháng 8-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu "Tự do - Bình đẳng - Bác ái".
Tháng 9-1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
Tháng 4-1792, Liên minh Áo-Phổ can thiệp chống Cách mạng Pháp.
 
* Giai đoạn 2:
 
10-8-1792, nhân dân Pa-ri nổi dậy lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến. Cách mạng đi lên.
21-9-1792, nền Cộng hòa Pháp được thiết lập.
21-1-1793, vua Lu-i XVI bị kết án phản quốc và bị đưa lên máy chém.
Đầu năm 1793, quân Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công Cách mạng Pháp.
 
* Giai đoạn 3:
 
Ngày 2-6-1793, dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie, nhân dân Pa-ri đã khởi nghĩa lật đổ phái tư sản công thương, đưa phái Gia-cô-banh lên nắm chính, quyền.
 
Phái Gia-cô-banh thi hành các chính sách tiến bộ, giành thắng lợi trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cách mạng.
 
Ngày 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử. Cách mạng kết thúc.
© Bản quyền thuộc về Bài kiểm tra. Ghi rõ nguồn Bài kiểm tra.com khi sao chép nội dung này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây