© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 5: Lesson 1

Thứ năm - 27/06/2024 06:11
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 5: Lesson 1 - Trang 34, 35.
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)
Bài nghe:Dịch:
1.
Mary: Mình có thể thả diều.
Mai: Mình có thể nhảy dây.
2.
Minh: Bạn có thể đi xe đạp không?
Mary: Có, mình có thể.
Mai: Không, mình không thể.

2. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)
Bài nghe:Đáp án:
a. A: Can you ride a bike?
     B: Yes, I can.
b. A: Can you ride a horse?
     B: No, I can’t.
c. A: Can you play the piano?
     B: Yes, I can.
d. A: Can you play the guitar?
     B: No, I can’t.

Dịch:
a. A: Bạn có thể đi xe đạp không?
     B: Có, mình có thể.
b. A: Bạn có thể cưỡi ngựa không?
     B: Không, mình không thể.
c. A: Bạn có thể chơi piano không?
     B: Có, mình có thể.
d. A: Bạn có thể chơi ghi-ta không?
     B: Không, mình không thể.

3. Let’s talk (Hãy nói)


Đáp án:
- Can you ride a bike?
- Yes, I can.
- Can you ride a horse?
- No, I can’t.
- Can you play the piano?
- Yes, I can.
- Can you play the guitar?
- No, I can’t.

Dịch:
- Bạn có thể đi xe đạp?
- Có, mình có thể.
- Bạn có thể cưỡi ngựa?
- Không, mình không thể.
- Bạn có thể chơi piano không?
- Có, mình có thể.
- Bạn có thể chơi guitar?
- Không, mình không thể.

4. Listen and tick (Nghe và tích)
Bài nghe:


Đáp án:
1. b;    2. b

Nội dung bài nghe:
1. A: What’s she doing?
    B: She’s riding a horse.
    A: Can you ride a horse?
    B: Yes, I can.
2. A: Can you play the piano?
    B: No, I can’t.
  A: Can you play the guitar?
  B: Yes, I can. I can do it well.

Dịch:
1. A: Cô ấy đang làm gì vậy?
     B: Cô ấy đang cưỡi ngựa.
     A: Bạn có thể cưỡi ngựa không?
     B: Có, mình có thể.
2. A: Bạn có thể chơi piano không?
     B: Không, mình không thể.
     A: Bạn có thể chơi ghi-ta không?
     B: Có, mình có thể. Mình có thể chơi tốt.

5. Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc.)


Đáp án:
1. Yes, I can               2. No, I can’t  
3. ride a horse; Yes    4. play the guitar; No

Dịch:
1. A: Bạn có thể chơi pi-a-nô không?
    B: Có, mình có thể.
2. A: Bạn có thể đạp xe không?
    B: Không, mình không thể.
3. A: Bạn có thể cưỡi ngựa không?
     B: Có, mình có thể.
4. A: Bạn có thể chơi ghi-ta không?
    B: Không, mình không thể.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây