© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 4: Lesson 2

Thứ tư - 26/06/2024 10:05
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 4: Lesson 2 - Trang 30.
1: Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)


Hướng dẫn dịch:
1.
Nam: Chúc mừng sinh nhật, Lucy.
Lucy: Cảm ơn bạn.
2.
Lucy: Bạn muốn ăn gì hả Nam?
Nam: Mình muốn một ít mứt.
Lucy: Bạn muốn uống gì?
Nam: Mình muốn một ít nước trái cây.

2: Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)Gợi ý:
a. A: What do you want to eat?
    B: I want some chips.
b. A: What do you want to eat?
    B: I want some grapes.
c. A: What do you want to drink?
    B: I want some lemonade.
d. A: What do you want to drink?
    B: I want some water.

Hướng dẫn dịch:
a. A: Bạn muốn ăn gì?
    B: Tôi muốn một ít khoai tây chiên.
b. A: Bạn muốn ăn gì?
    B: Tôi muốn một ít nho.
c. A: Bạn muốn uống gì?
    B: Tôi muốn một ít nước chanh.
d. A: Bạn muốn uống gì?
    B: Tôi muốn một ít nước.

3: Let’s talk (Hãy nói)


Gợi ý:
- What do you want to eat?
- I want some chips.
- What do you want to eat?
- I want some grapes.
- What do you want to drink?
- I want some lemonade.
- What do you want to drink?
- I want some water.

Hướng dẫn dịch:
- Bạn muốn ăn gì?
- Mình muốn một ít khoai tây chiên.
- Bạn muốn ăn gì?
- Mình muốn một ít nho.
- Bạn muốn uống gì?
- Mình muốn một ít nước chanh.
- Bạn muốn uống gì?
- Mình muốn một ít nước.

4: Listen and tick (Nghe và tích)


Đáp án:
1. a;  2. a

Nội dung bài nghe:
1. A: Would you like some chips?
    B: No, thanks.
    A: What do you want to eat?
    B: I want some grapes.
2. A: What do you want to eat?
    B: I want some jam.
    A: What do you want to drink?
    B: I want some lemonade.

Hướng dẫn dịch:
1. A: Bạn có muốn ăn khoai tây chiên không?
     B: Không, cảm ơn.
     A: Bạn muốn ăn gì?
     B: Mình muốn một ít nho.
2. A: Bạn muốn ăn gì?
     B: Mình muốn một ít mứt.
     A: Bạn muốn uống gì?
     B: Mình muốn một ít nước chanh.

5: Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)


Đáp án:
1.
A: Happy birthday, Nam!
B: Thank you. What do you want to eat, Mary?
A: I want some grapes.
2.
A: What do you want to drink, Ben?
B: I want some water.
A: What do you want to eat?
B: I want some chips.

Hướng dẫn dịch:
1.
A: Chúc mừng sinh nhật, Nam!
B: Cảm ơn bạn. Bạn muốn ăn gì, Mary?
A: Mình muốn một ít nho.
2.
A: Bạn muốn uống gì, Ben?
B: Mình muốn một ít nước.
A: Bạn muốn ăn gì?
B: Mình muốn một ít khoai tây chiên.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây