© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Thứ ba - 14/11/2023 09:39
Trắc nghiệm Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng
Trắc nghiệm Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ, Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Mô hình cơ sở dữ liệu là gì?
A. Một loại mô hình dữ liệu xác định một cách cơ bản cách thức dữ liệu có thể được lưu trữ, sắp xếp và thao tác
B. Một loại mô hình dữ liệu xác định cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu
C. Một loại mô hình dữ liệu xác định cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu và xác định một cách cơ bản cách thức dữ liệu có thể được lưu trữ, sắp xếp và thao tác
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Bản thu âm trong Hình 13.1d tương ứng với dòng 0005 TN là bản thu âm của bản nhạc nào?
 
A. Tình ca
B. Xa khơi
C. Việt Nam quê hương tôi
D. Du kích sông Thao

Câu 3: Bản thu âm trong Hình 13.1d tương ứng với dòng 0005 TN là bản thu âm do ca sĩ nào thể hiện?
 
A. Lê Dung
B. Trần Khánh
C. Quốc Hương
D. Tân nhân

Câu 4: Bản thu âm trong Hình 13.1d tương ứng với dòng 0005 TN là bản thu âm do nhạc sĩ nào sáng tác?
A. Tân nhân
B. Văn Cao
C. Đỗ Nhuận
D. Hoàng Việt

Câu 5: CDSL này được xây dựng nhằm?
 
A. Đáp ứng nhu cầu tìm kiến bản thu âm lưu trữ trong hệ thống theo tên bản nhạc
B. Đáp ứng nhu cầu tìm kiến bản thu âm lưu trữ trong hệ thống theo tên nhạc sĩ
C. Đáp ứng nhu cầu tìm kiến bản thu âm lưu trữ trong hệ thống theo tên ca sĩ
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6: CSDL này được thể hiện như thế nào?
 
A. Mỗi bảng lưu trữ dữ liệu của các đối tượng có các thuộc tính giống nhau
B. Mỗi đối tượng một hàng
C. Tổ chức ở dạng bảng gồm các hàng và cột
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7: Mô hình tổ chức dữ liệu thành các bảng dữ liệu của các đối tượng có?
A. Các con chữ giống nhau
B. Các con số giống nhau
C. Các kí tự giống nhau
D. Các thuộc tính giống nhau

Câu 8: Cơ sở dữ liệu quan hệ là
A. CSDL lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cột
B. CSDL lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đoạn có quan hệ với nhau
C. CSDL lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng có quan hệ với nhau
D. Đáp án khác

Câu 9:  Bảng Bản thu âm và bảng Ca sĩ có chung thuộc tính nào?
 
A. Chung thuộc tính Aid
B. Chung thuộc tính Sid
C. Chung thuộc tính Mid
D. Chung thuộc tính TenNS

Câu 10: Khoá chính của bảng Ca sĩ và bảng Bản nhạc là?

A. Sid và Aid
B. Sid và Mid
C. Mid và Aid
D. Sid

Câu 11: CSDL quan hệ tổ chức lưu trữ dữ liệu dưới dạng?
A. Các đoạn văn ngắn
B. Các dãy số
C. Các bảng gồm các hàng và cột
D. Đáp án khác

Câu 12: Mỗi hàng của bảng được gọi là một?
A. Trường
B. Thuộc tính
C. Khóa
D. Bản ghi

Câu 13: Bản ghi là?
A. Tập hợp các thông tin về một đối tượng cụ thể được quản lý trong bảng
B. Tập hợp các thông tin về một đối tượng cụ thể được quản lý trong cột
C. Tập hợp các thông tin về một đối tượng cụ thể được quản lý trong đoạn
D. Đáp án khác

Câu 14: Mỗi cột trong bảng được gọi là?
A. Thuộc tính
B. Khóa
C. Bản ghi
D. Trường

Câu 15: Trường thể hiện?
A. Thuộc tính của đối tượng được quản lý trong bảng
B. Định dạng của đối tượng được quản lý trong bảng
C. Đặc điểm của đối tượng được quản lý trong bảng
D. Đáp án khác

Câu 16: Mỗi bảng có thể có một hay một nhóm trường mà các giá trị của chúng tại các bản ghi?
A. Trùng nhau
B. Không trùng nhau
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 17: Một bảng có thể có?
A. Nhiều khóa
B. Chỉ một khóa
C. Chỉ mười khóa
D. Đáp án khác

Câu 18: Người ta thường chọn khóa có?
A. Số trường ít nhất
B. Số trường nhiều nhất
C. Số trường lạ nhất
D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Khóa ngoài là?
A. Khóa có thể có trường hay nhóm các trường làm thành khóa chính ở một bảng khác
B. Khóa có thể có trường hay nhóm các trường ít dữ liệu nhất
C. Khóa có thể có trường hay nhóm các trường đặc biệt nhất
D. Đáp án khác

Câu 20: Có thể dùng gì để thực hiện ghép nối dữ liệu hai bảng với nhau
A. Khóa trong
B. Khóa chính
C. Khóa ngoài
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 21: Mỗi trường có các dữ liệu?
A. Cùng một kiểu
B. Khác kiểu
C. Giống kí tự
D. Đáp án khác

Câu 22: Việc xác định kiểu dữ liệu của các trường nhằm?
A. Hạn chế việc lãng phí dung lượng lưu trữ dữ liệu
B. Kiểm soát tính đúng đắn về mặt logic của dữ liệu được nhập vào bảng
C. Cả hai đáp án trên đều sai
D. Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 23: Việc kết nối dữ liệu hai bảng với nhau bằng khóa ngoài được gọi là
A. Liên kết dữ liệu theo định dạng
B. Liên kết dữ liệu theo chữ
C. Liên kết dữ liệu theo khóa
D. Đáp án khác

Câu 24: Việc thực hiện các thao tác dữ liệu sẽ có nhiều thuận lợi nhờ?
A. Sự nhất quán về dữ liệu
B. Sự nhất quán về cách sắp xếp
C. Sự nhất quán về cấu trúc
D. Đáp án khác

Câu 25: Mô hình dữ liệu quan hệ là?
A. Mô hình tổ chức dữ liệu thành các bảng dữ liệu của các đối tượng có các thuộc tính khác nhau
B. Mô hình tổ chức dữ liệu thành các bảng dữ liệu của các đối tượng có các thuộc tính khác nhau có quan hệ với nhau
C. Mô hình tổ chức dữ liệu thành các bảng dữ liệu của các đối tượng có các thuộc tính giống nhau, có thể có quan hệ với nhau

 ĐÁP ÁN
 
1. C 2. C 3. D 4. C 5. D
6. D 7. D 8. C 9. B 10. A
11. C 12. D 13. A 14. D 15. A
16. B 17. A 18. A 19. A 20. C
21. A 22. C 23. C 24. C 25. C

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây