© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Trắc nghiệm Bài 18. Xác định cấu trúc bảng và các trường khóa, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng

Thứ hai - 20/11/2023 04:27
Trắc nghiệm Bài 18. Xác định cấu trúc bảng và các trường khóa, Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu, Tin học 11 Định hướng tin học ứng dụng, Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Câu 1: Làm sao để từ các thông tin và yêu cầu bất kì của một tập hợp dữ liệu liên quan người ta lại đi đến được CSDL với các bảng cụ thể?
A. Nhờ việc xác định cấu trúc bảng và các khóa chính
B. Nhờ việc xác định khóa ngoài
C. Nhờ việc tạo liên kết giữa các bảng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2: Tổ chức cơ sở dữ liệu (CSDL) âm nhạc với các bảng mang lại lợi ích gì?
A. Quản lý thông tin về các ca sĩ (casi) và nhạc sĩ (nhacsi)
B. Quản lý thông tin về các ban nhạc (bannhac) và bản thu âm (banthuam)
C. Quản lý quan hệ giữa ca sĩ, ban nhạc và nhạc sĩ
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3: Việc CSDL sẽ cho phép lưu trữ và quản lý thông tin về các ca sĩ và nhạc sĩ, bao gồm các trường như idcasi, tencasi, idnhacsi, tennhacsi có lợi ích gì?
A. Giúp tổ chức có thể dễ dàng tra cứu và quản lý thông tin cá nhân
B. Giúp tổ chức có thể dẽ dàng tra cứu và quản lý thông tin hoạt động nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc của các ca sĩ và nhạc sĩ một cách hiệu quả
C. Giúp tổ chức có thể dẽ dàng tra cứu và quản lý tác phẩm âm nhạc của các ca sĩ và nhạc sĩ một cách hiệu quả
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4: Việc Quản lý thông tin về các ban nhạc (bannhac) và bản thu âm (banthuam) được thể hiện qua?
A. CSDL cũng cho phép lưu trữ và quản lý thông tin về các ban nhạc và bản thu âm của các ban nhạc
B. Các thông tin như idbannhac, tenbannhac, idnhacsi sẽ giúp tổ chức có thể theo dõi và quản lý hoạt động của các ban nhạc, bao gồm cả thông tin về các tác phẩm âm nhạc mà các ban nhạc đã thực hiện
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5: Trong việc Quản lý quan hệ giữa ca sĩ, ban nhạc và nhạc sĩ, CSDL giúp?
A. Tổ chức có thể quản lý các mối quan hệ giữa các ca sĩ, ban nhạc và nhạc sĩ thông qua các khóa ngoại như idcasi, idbanthuam, idnhacsi
B. Tổ chức có thể theo dõi và quản lý các hoạt động nghệ thuật, dự án âm nhạc và các tác phẩm hợp tác giữa các ca sĩ, ban nhạc và nhạc sĩ
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6: Em có thể Tra cứu và tìm kiếm dữ liệu dễ dàng do đâu?
A. CSDL âm nhạc với các bảng được thiết kế hợp lý giúp tổ chức có thể dễ dàng tra cứu và tìm kiếm dữ liệu
B. Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dùng hoặc nhân viên trong tổ chức
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 7: Quản lý CSDL âm nhạc giúp tổ chức có thể tối ưu hóa hoạt động trong việc?
A. Quản lý dữ liệu
B. Phân tích
C. Bảo mật
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 8: Nếu muốn quản lí thêm thông tin nơi sinh của nhạc sĩ, ca sĩ (tên tỉnh/thành phố), CSDL cần thay đổi như thế nào?
A. Cần xóa bỏ cấu trúc CSDL và thay bằng cấu trúc khác
B. Thêm các trường vào CSDL
C. Cần thay đổi cấu trúc CSDL bằng cách thêm một bảng mới để lưu trữ thông tin này
D. Đáp án khác

Câu 9: Để thêm thông tin ngày sinh của các nhạc sĩ, ca sĩ vào CSDL, bạn cần?
A. Cần thay đổi cấu trúc CSDL bằng cách thêm một bảng mới để lưu trữ thông tin này
B. Thêm một trường mới vào bảng “nhacsi” và bảng “casi” để lưu trữ thông tin ngày sinh
C. Cần xóa bỏ cấu trúc CSDL và thay bằng cấu trúc khác
D. Đáp án khác

Câu 10: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố em phải xác định mối quan hệ giữa?
A. Tỉnh thành phố và Quận/Huyện
B. Tính và Thị trấn
C. Tỉnh và thị xã
D. Huyện và thị trấn

Câu 11: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định khóa chính trong bảng Tỉnh thành phố là
A. Mã của huyện
B. Mã của thị trấn
C. Mã của tỉnh thành phố
D. Mã của thị xã

Câu 12: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định khóa ngoại trong bảng Quận/Huyện là?
A. Mã của huyện
B. Mã của thị trấn
C. Mã của tỉnh thành phố
D. Mã của thị xã

Câu 13: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định cấu trúc CSDL có bảng nào dưới đây?
A. Bảng Tỉnh thành phố
B. Bảng Quận/Huyện
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 14: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định cấu trúc CSDL của bảng Tỉnh thành phố gồm?
A. MaTinhThanhPho (khóa chính)
B. TenTinhThanhPho
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 15: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, em có thể xác định cấu trúc CSDL của bảng Quận/Huyện gồm?
A. MaQuanHuyen (khóa chính)
B. TenQuanHuyen
C. MaTinhThanhPho
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 16: Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, trong bảng Quận/Huyện thì MaTinhThanhPho sẽ là?
A. Khóa chính
B. Khóa ngoại tham chiếu tới bảng Quận/Huyện
C. Khóa ngoại tham chiếu tới bảng Tỉnh thành phố
D. Đáp án khác

Câu 17: Trong mô hình quản lí danh sách tên quận/huyện của các tỉnh thành phố, Bảng “Quận/Huyện” lưu trữ thông tin về các quận/huyện, bao gồm?
A. Mã của tỉnh/thành phố mà chúng thuộc về
B. Tên của tỉnh/thành phố mà chúng thuộc về
C. Mã của tỉnh/thành phố mà chúng thuộc về
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 18: Để tạo lập bảng thì cần?
A. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý
B. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu
C. Cùng xem xét lại các bài toán quản lý
D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Để tổ chức lại bảng dữ liệu thì cần?
A. Phân tích và sắp xếp lại dữ liệu để hạn chế dữ liệu lặp lại
B. Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lý
C. Cùng xem xét lại các bài toán quản lý
D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Có các loại khóa nào trong CSDL?
A. Khóa chính
B. Khóa ngoài
C. Khóa cấm trùng lặp giá trị
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 21: Các kiểu dữ liệu của các trường có thể có là?
A. Kiểu INT và tự động tăng giá trị
B. Xâu kí tự
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
 
-------------------------------
 ĐÁP ÁN
 
1. D 2. D 3. D 4. C 5. C
6. C 7. D 8. C 9. B 10. A
11. C 12. C 13. C 14. C 15. D
16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. C      

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây