© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề cương ôn tập cuối kì 2, Môn: Tin học 5

Thứ sáu - 29/04/2022 10:34
Đề cương ôn tập cuối kì 2, Môn: Tin học 5
Đề cương ôn tập cuối học kì 2, Môn: Tin học 5. Phần trắc nghiệm. Có đáp án. Mời các em cùng luyện tập

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
MÔN TIN HỌC LỚP 5


Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Trong phần mềm trình chiếu, để định dạng thông số chung cho các trang trình chiếu, em chọn lệnh nào sau đây?
A. Insert -> Picture
B. View -> Slide Master
C. View -> Slide Sorter
D. Insert -> Header and Footer

Câu 2: Trong phần mềm Powerpoint để ảnh nằm sau phần văn bản như hình dưới ta thực hiện như thế nào?
A. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send Backward
B. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột trái chọn Send To Back
C. Nháy chuột chọn văn bản sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back
D. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back

Câu 3: Để rùa nhấc bút em thực hiện câu lệnh nào?
A. HT          B. ST           C. PU          D. PD

Câu 4: Câu lệnh Repeat 5 [Repeat 6 [ FD 50 RT 60 Wait 60 ]RT 72] dùng để vẽ:
A. Vẽ đa giác sáu cạnh
B. Vẽ đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay góc 72 độ
C. Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ đa giác sáu cạnh, vẽ xong quay góc 72 độ
D. Lặp lại 5 lần, mỗi lần vẽ đa giác sáu cạnh

Câu 5: Câu lệnh CS Repeat4 (FD. 100RT, 90) có bao nhiêu lỗi sai?
A. 2             B. 3             C. 4             D. 5

Câu 6: Đâu là cấu trúc câu lệnh lồng vào nhau?
A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]
B. Repeat 4 [fd 50 rt 90]
C. Repeat 6 [fd 50 rt 90 Wait 60]
D. Repeat 4 [fd 50 rt 90 Wait 120]

Câu 7: Để viết thủ tục tamgiac trong Logo, trong ngăn gõ lệnh em gõ:
A. Label “tamgiac           B. Print “tamgiac
C. Edit “tamgiac              D. Show “tamgiac

Câu 8. Trong Logo, tìm thủ tục đúng trong các thủ tục dưới đây: 
A. to vehinh
FD 100
RT 90
Bye
B. to ve hinh
FD 100
RT 90
End
C. to vehinh
FD 100
RT 90
End
D. vehinh
FD 100
RT 90
End

Câu 9. Một thủ tục trong logo gồm có mấy phần
A. 4 phần              B. 3 phần
C. 2 phần              D. 1 phần

Câu 10: Khi viết lệnh Label “ CHAO CAC BAN thì trên màn hình sẽ hiển thị:
A. CHAO CAC BAN
B. CHAO BAN
C. CHAO
D. CHAO CAC

Câu 11: Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi:
A. To và Exit                  B. To và Edit
C. Edit và End                D. To và End

Câu 12: Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo?
A. Edit (hinhvuong)                  B. Edit hinhvuong
C. Edit “hinhvuong                   D. Edit [hinhvuong]

Câu 13: Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào?
A. Save cacthutuc                     B. Save cacthutuc.lgo
C. Save “cacthutuc                   D. Save “cacthutuc.lgo

Câu 14: Trong các lệnh sau lệnh nào là tên thủ tục?
A. tamgiac            B. tam giác
C. tam giác 1         D. 123

Câu 15: Để thực hiện các phép tính trong Logo em sử dụng câu lệnh nào?
A. Label                B. Print
C. Home               D. Repeat

Câu 16: Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]
B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]
C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]
D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]

Câu 17: Để sử dụng các thủ tục đã lưu, em dùng lệnh nào?
A. Load “tên tệp             B. Save “tên tệp
C. Open “tên tệp             D. Wait “tên tệp

Câu 18. Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO:
Repeat … [FD 100 RT …]
A. 5 và 360/5                  B. 6 và 6
B. 6 và 360/6                  D. 6 và 360

Câu 19: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì?
FD 100 BK 20 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]
A. Ngôi sao                    B. Hình tròn
C. Dấu cộng                   D. Lá cờ

Câu 20: Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu vẽ trong Logo?
A. Setpencolor n             B. Setcolor n
C. Pencolor n                  D. Setpen n

Câu 21: Thứ tự đúng để viết thủ tục “tamgiac” trong LOGO là:
A. Gõ REPEAT 3[FD 100 RT 360/3] vào giữa to tamgiac và end.
B. Gõ lệnh tamgiac.
C. Gõ vào ngăn gõ lệnh Edit “tamgiac và nhấn Enter.
D. Chọn File, chọn Save and exit để lưu.

Câu 22: Để thêm ô nhịp trong phần mềm MuseScore em dùng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + B                     B. Ctrl + I
C. Ctrl + Insert                D. Ctrl + L

Câu 23: Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + N                     B. Shift + N
C. Ctrl + L                      D. Shift + L

Câu 24: Trong phần mềm MuseScore, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + B                     B. Ctrl + Insert
C. Ctrl + I                       D. Ctrl + L

Câu 24: Trong phần mềm MuseScore, làm cách nào để nghe bản nhạc đang được mở?
A. Nhấn vào biểu tượng Play
B. Nhấn phím Enter
C. Nhấn phím cách
D. Cả ý A và C

Câu 26: Để nhập nốt nhạc trong phần mềm MuseScore em nhấn phím nào?
A. Phím M                      B. Phím L
C. Phím B                       D. Phím N

Câu 27: Cho hình sau:

Hãy chọn phát biểu đúng nói về hình trên:
A. Thay đổi nốt nhạc
B. Thay đổi tựa đề, tiêu đề, tên nhạc sĩ
C. Thay đổi ô nhịp
D. Thay đổi bản nhạc
 
 --------------------------------------
ĐÁP ÁN
1. B 2. D 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. C 9. B
10. C 11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. A 18. C
19. D 20. A 21. C 22. A 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây