© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề cương ôn tập thi học kì 1, Tin học 5

Thứ năm - 23/12/2021 08:44
Đề cương ôn tập thi học kì 1, Tin học 5, gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án. Mời các em cùng luyện tập.
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cửa sổ của chương trình quản lí tệp và thư mục có mấy ngăn?
A. 1 ngăn    B. 2 ngăn
C. 3 ngăn    D. 4 ngăn

Câu 2: Địa chỉ thư điện tử có cấu trúc như thế nào?
A. <Tên người dùng>@<tên nhà cung cấp dịch vụ>
B. <Tên nhà cung cấp dịch vụ> @ <tên người dùng>
C. <Tên người dùng><tên nhà cung cấp dịch vụ@>
D. @<Tên người dùng><tên nhà cung cấp dịch vụ>

Câu 3: Kí tự nào sau đây không thể thiếu trong địa chỉ email?
A. #             B. &
C. @           D. *

Câu 4: Địa chỉ thư điện tử nào có cấu trúc không hợp lệ?
A. [email protected]
B. [email protected]
C. thubalêhoà[email protected]
D. [email protected]

Câu 5: Dấu tam giác trắng đứng trước thư mục trong ngăn trái có ý nghĩa gì ?

A. Thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang mở.
B. Thư mục đó có 1 thư mục con duy nhất
C. Thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang đóng.
D. Thư mục đó là thư mục rỗng.                                          ,    


Câu 6. Trong phần mềm trò chơi Stellarium để chọn bản địa ta dùng công cụ nào?
A.Câu 7. Trong thẻ Page Layout để tạo đường viền cho văn bản chọn:
A. Page number              B. Page Color        C. Page Border     D. Line Number

Câu 8: Trong thẻ Page Layout để tạo màu nền cho văn bản:
A. Page number              B. Page Color        C. Page Border     D. Line Number
 
Câu 9: Nút lệnh nào dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng?
A.  C.
Câu 10. Trong thẻ Page Layout để định dạng hướng trang giấy em chọn:
A. Orientation       B. Portrait             C. Landscape        D. Size 

Câu 11: Trong Microsoít PovverPoint, mục Animation cho phép em thực hiện việc gì?
A. Trước hiệu ứng áp dụng cho slide
B. Tạo trang slide mới.
C. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide
D. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide

Câu 12: Trong Microsoft PowerPoint, muốn dừng trình diễn khi đang chiếu một bài trình diễn em thực hiện như thế nào?
A. Nhấn nút ESC 
B. Nhấn nút Backspace
C. Nhấn nút Alt   
D. Nhấn nút Ctrl

Câu 13: Để đánh số trang trong văn bản chọn:
A. Insert -> Page Number     B. Insert -> Text Box
C. Insert -> Page Color         D. Insert -> Page Layout

Câu 14: Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu em thực hiện
A. Insert -> Sound -> Sound from File
B. Insert -> Picture -> Sound from File
C. Insert -> Video -> Sound from File
D. Insert -> Clip Art -> Sound from File

Câu 15: Để chèn Video vào bài trình chiếu em thực hiện:
A. Insert -> Movie -> Movie from File
B. Insert -> Picture -> Sound from File
C. Insert -> Movie -> Sound from File

Câu 16. Trong PowerPoint để tạo trang mẫu em thực hiện:
A. View  -> Slide Master
B. View -> Close Master
C. View -> Ruler
D. View -> Notes Master

Câu 17. Để in hình ảnh hoặc văn, bản ta nhấn tổ hợp phím nào?
A. Shift + P                              B. Alt + P
C. Tab + P   '                            D. Ctrl + P

Câu 18: Để tạo bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản (Word) em cần thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
A. Nháy chuột chọn mục Insert -> Symbol
B. Nháy chuột chọn mục Insert -> Table
C. Nháy chuột chọn mục Page Layout -> Size
D. Nháy chuột chọn mục File -> Options

Câu 19. Trong Microsoft Word, để đánh số trang vào cuối văn bản em thực hiện trình tự? 
A. Insert -> Page Number -> Top of page
B. Insert -> Page Number -> Bottom of page
C. Page Layout -> Orientation
D. Page Layout -> Margins

Câu 20: Trong MS Word để chèn hình ảnh từ các thư mục trong máy tính, ta chọn:
A. Insert -> shapes                    B. Insert -> Table
C. Insert -> Picture                    D. Insert -> Symbol

Câu 21: Trong MS Word để tạo các trang trắng liên tiếp, em giữ phím Ctrl và phím nào nữa?
A. Shift                          B. Alt
C. Tab                            D. Enter

Câu 22: Địa chỉ thư điện tử [email protected] có tên người dùng là gì?
A. hoahong           B. @gmail.com               C. gmail.com        D. hoahong@

Câu 23: Thư mục là nơi chứa ...?
A. Thư mục con, tệp tin                      B. Tệp tin, thư mục con
C. Phần mềm, tệp tin                          D. Thư mục con, tệp tin, phần mềm

Câu 24: Mỗi tài khoản thư điện tử có thể có nhiều mật khẩu?
(A) sai                            B. Đúng

Câu 25: Trong Microsoft PowerPoint, em sẽ nhấn phím nào để trình chiếu:
A. F3                    B. F4
C. F5                    D. F6

Câu 26: Trong Microsoft PowerPoint, để tạo trang mẫu cho trang trình chiếu em chọn:
A. Slide Show
B. Slide Sorter
C. Slide Master
D. Notes page

Câu 27: Trong Microsoft PowerPoint, chọn vào hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn: Send To Back
A. Send To Back                      B. Save as Pictures
C. Format Shapes                     D. Send Backward

II. Tự luận
Câu 28: Quy tắc đặt tên người dùng cho thư điện tử:
Viết liền nhau, không có dấu tiếng Việt, không có kí tự đặt biệt, được dùng chữ cái, số, dấu chấm và dấu gạch ngang

Câu 29: Nêu các bước thực hiện để chèn âm thanh vào bài trình chiếu:
Bước 1: Nháy chuột vào Insert
Bước 2: Chọn Sound
Bước 3: Chọn Sound from File

Câu 30: Nêu các bước thực hiện để chèn Video vào bài trình chiếu:
Bước 1: Nháy chuột vào Insert
Bước 2: Chọn Movie
Bước 3: Chọn Movie from File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây