© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Dữ liệu kiểu List trong Python

Thứ sáu - 10/03/2023 02:11
Dữ liệu kiểu List trong Python
List trong Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó, và chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list. Có thể coi list trong Python như một mảng tuần tự trong các ngôn ngữ khác.
1. Khai báo list trong Python.
Để khai báo một list trong Python thì chúng ta sử dụng cặp dấu [...] và bên trong là các giá trị của list.

[value1, value2,..., valueN]

Trong đó: value1, value2,..., valueN là các giá trị của list.

Ví dụ: Mình sẽ khai báo 1 list chứa tên các học sinh.

name = ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']

2. Truy cập đến các giá trị trong list.
Để truy cập đến các phần tử trong list thì các bạn làm tương tự như đối với chuỗi. Các phần tử trong một list được đánh dấu bắt đầu từ 0 theo chiều từ trái sang phải và từ -1 theo chiều từ phải qua trái.

Ví dụ: Mình sẽ truy xuất đến từng phần tử một của list.
name = ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']
print(name[0]) # Tran Van A
print(name[1]) # Nguyen Van A
print(name[2]) # Le Thi C
# hoặc
print(name[-3]) # Tran Van A
print(name[-2]) # Nguyen Van A
print(name[-1]) # Le Thi C

Trong trường hợp bạn muốn in ra một phần của list thì bạn sử dụng cú pháp sau:

list[start:end]

Trong đó:
list là tên của biến chứa list.
start là ví trí bắt đầu lấy ra list con. Nếu để trống thì nó sẽ lấy từ đầy list.
end là vị trí kết thúc. Nếu để trống thì nó sẽ lấy đến phần tử cuối cùng của list.

Ví dụ: Lấy ra 2 phần tử đầu của list trên.
name = ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']
print(name[0:2])
# ['Tran Van A', 'Nguyen Van B']

# hoặc

print(name[-3:-1])
# ['Tran Van A', 'Nguyen Van B']

3. Thay đổi giá trị phần tử trong list.
Sau khi bạn đã truy cập được đến các phần tử trong list rồi thì bạn có thể xử lý nó như nào tùy thích theo ý của bạn (sửa - xóa). Để sửa giá trị của các phần tử trong list thì các bạn chỉ cần truy cập đến phần tử mà mình cần sửa đổi và tiến hành gán giá trị mới cho nó.

Ví dụ: Sửa name thứ 2 trong list ở ví dụ trên thành 2011.
name = ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']
print(name)
# ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']

name[1] = 2011
print(name)
['Tran Van A', 2011, 'Le Thi C']

Delete
Để xóa một hoặc nhiều phần tử trong list thì các bạn cần truy cập đến phần tử cần xóa và dùng hàm del để xóa. Và sau khi chúng ta xóa phần tử trong list thì index của list sẽ được cập nhật lại.

Ví dụ: Xóa phần tử thứ 3 trong list trên.
name = ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']
print(name)
# ['Tran Van A', 'Nguyen Van B', 'Le Thi C']

del name[2]
print(name)
#['Tran Van A', 'Le Thi C']

4. List lồng nhau.
Do list có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau lên chúng ta hoàn toàn có thể khai báo một list chứa một hoặc nhiều list khác nhau.

Ví dụ:
option = [12,5,2011]
myList = ['Tran Van A', option]
print(myList)
# ['Tran Van A', [12, 5, 2011]]

Và cứ như thế chúng ta có thể lồng N list khác vào trong list. Đối với list lồng nhau như này thì chúng ta chũng truy xuất đến các phần tử như bình thường, theo cấp từ ngoài vào trong.

Ví dụ: Mình sẽ truy cập vào phần tử dầu tiên trong list option.
option = [12,5,2011]
myList = ['Tran van A', option]
print(myList)
# ['Tran Van A', [12, 5, 2011]]

subList = myList[1] # [12, 5, 2011]
subList[0] # 12

# hoặc có thể viết ngắn gọn như sau
myList[1][0] # 12
 Tags: python

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây