© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Dữ liệu kiểu số trong Python

Thứ năm - 09/03/2023 08:44
Dữ liệu kiểu số trong Python
Kiểu dữ liệu số - number trong Python thì nó hoàn toàn giống với ngôn ngữ khác và ở phần này các bạn chỉ cần chú ý phương pháp lưu trữ vùng nhớ của kiểu dữ liệu number trong Python là được.
1. Kiểu dữ liệu số - number trong Python.
Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì nó sẽ không thay đổi được giá trị, mà khi chúng ta gán giá trị mới cho biến đó thì thực chất nó sẽ tạo ra các ô nhớ mới khác để lưu trữ giá trị mới đó. Trong Python hỗ trợ chúng ta 3 kiểu dữ liệu dạng number như sau:

- int kiểu số nguyên kiểu này có kích thước không giới hạn (python 2 thì bị hạn chế).
- float kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiể viết bình thường ra thì nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng số mũ E (VD: 2.5e2 = 250).
- complex kiểu số phức đây là kiểu dữ liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên mình sẽ không giải thích thêm ở đây.
 
Nếu như bạn muốn giải phóng một vùng nhớ cho một biến trong Python thì bạn có thể sử dụng lệnh del với cú pháp sau:

del avariableName

//hoặc xóa nhiều biến
del avariableName1, avariableName2,..., avariableName3

Trong đó, avariableName, avariableName1,... là các biến mà bạn muốn giải phóng.

Ví dụ:
age = 22
print(age) # 22

del age
print(age)
# name 'age' is not defined

2. Ép kiểu số.
Ở phần khai báo biến trong Python mình cũng đã trình bày về phần này rồi, nên bạn nào cần thì có thể quay lại đọc tại đây.

3. Các toán tử.
Vì phần này nó giống với các ngôn ngữ khác nên mình cũng chỉ chú thích qua cho các bạn biết thôi nhé!
Ở đây mình ví dụ biến a = 5 và b = 10:
 
Toán tử Ví dụ Chú thích
+ a + b  // 15 Phép cộng.
- a - b // -5 Phép trừ.
* a * b // 50 Phép nhân.
/ a / b // 0.5 Phép chia.
% a % b // 5 Phép chia lấy dư.
 
 Tags: python

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây