© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Hướng dẫn lập trình Python: Câu lệnh lặp trong Python.

Thứ năm - 05/10/2023 10:58
Hướng dẫn lập trình Python: Câu lệnh lặp trong Python.
Trong Python sử dụng hai câu lệnh lặp là: for và while, cấu trúc của chúng như sau:
1. Vòng lặp for 

for variable in data:
    # code
Trong đó:
variable là các biến tạm dùng để chứa dữ liệu sau mỗi lần lặp.
data là một list, tuple hoặc string,... chứa giá trị cần lặp.

 VD: Mình sẽ khai báo 1 string name = "baikiemtra" và dùng vòng lặp for để lặp ra từng ký tự của nó.

name = "baikiemtra"
for i in name:
    print(i)
# ket qua:
# b
# a
# i
# k
# i
# e
# m
# t
# r
# a

VD: Vòng lặp for lồng nhau.

for i in range(0,10):
    for j in range(i,10):
        print(j, end = " ")
    print ("")
# Ket qua:
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
# 2 3 4 5 6 7 8 9 
# 3 4 5 6 7 8 9 
# 4 5 6 7 8 9 
# 5 6 7 8 9 
# 6 7 8 9 
# 7 8 9 
# 8 9 
# 9 

* Hàm range(a,z) để tạo ra các con số từ a -> z

2. Vòng lặp while.
Vòng lặp while trong Python dùng để lặp các dữ liệu mà giá trị ngừng có của nó là chưa biết trước.

while điều-kiện:
    # code
Nếu điều-kiện trả về giá trị là True thì vòng lặp while mới được thực thi, và ngược lại thì nó sẽ không thực thi.

VD: Viết một vòng lặp while in ra dãy số từ 1 đến 10.

i = 1;
while(i <= 10):
    print(i)
    i += 1
Đối với vòng lặp while này thì chúng ta cũng có thể lồng nó lại với nhau được.

VD: Lồng 2 vòng lặp while.

i = 1
while(i <= 10):
    j = 1
    while (j <= 10 - i):
        print(j, end = " ")
        j += 1
    print("")
    i += 1
# ket qua:
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9
# 1 2 3 4 5 6 7 8
# 1 2 3 4 5 6 7
# 1 2 3 4 5 6
# 1 2 3 4 5
# 1 2 3 4
# 1 2 3
# 1 2
# 1

3. Lệnh ngắt hoặc tiếp tục.
Thông thường trong một số trường hợp vòng lặp của chúng ta sẽ có thể không cần thực thi code trong một số vòng lặp cụ thể hay là cần nhảy lần vòng lặp đó và thực thi các lần lặp tiếp theo, và để làm được điều đó thì trong Python có hỗ trợ chúng ta 2 lệnh để tác động đến vòng lặp là:

break - giúp chúng ta chấm dứt vòng lặp tại thời điểm nó xuất hiện và các code cùng cấp phía sau nó sẽ không được thực thi nữa.
continue - giúp chúng ta nhảy qua lần lặp hiện tại và chuyển đến lần lặp tiếp theo, các code cùng cấp phía sau nó cũng sẽ không được thực hiện.

VD: Lệnh break.

i = 1
while(i <= 10):
    print(i)
    if i == 5 :
        break
    i += 1

# ket qua:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5

VD: Lệnh continue.

for i in "baikiemtra":
    if i == "k":
        continue
    print(i, end=" ")

# ket qua:
# b a i i e m t r a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây