Loading...

Lập trình Pascal: chuyển một số thập phân sang nhị phân và bát phân

Thứ hai - 06/01/2020 11:05

Hướng dẫn lập trình Pascal:Bài 1: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân.Bài 2: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân.

Loading...
Bài 1: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân.

Program DOI_THAP_PHAN_SANG_NHI_PHAN;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
         i,j,n:integer;
Begin
        Clrscr;
        Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG NHI PHAN:');
        Writeln('------------------------------------');
        Write('Nhap so thap phan la n='); Readln(n);
         i:=1;
       Repeat
             d[i]:=n mod 2;
             n:=n div 2;
             i:=i+1;
       Until(n=0);
       Write('So nhi phan la:');
        For j:=i-1 downto 1 do
           Write (d[j]);
        Readln;
End.


Bài 2: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân.

Program DOI_THAP_PHAN_SANG_BAT_PHAN;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
        i,j,n:integer;
Begin
       Clrscr;
        Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG BAT PHAN:');
       Writeln('-------------------------------');
       Write('Nhap so can doi n = ');Readln(n);
       i:=1;
       Repeat
           d[i]:=n mod 8;
           n:=n div 8;
           i:=i+1;
       Until n=0;
       Write('So bat phan la:');
         For j:=i-1 downto 1 do
             Write(d[j]);
        Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây