© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chủ nhật - 01/12/2019 11:04
Hướng dẫn học lập trình Pascal: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = m và cx + dy = n
Loading...
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = m và cx + dy = n

Program GIAI_HE_PT_BAC_NHAT_HAI_AN;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n:real;
dx,dy,dd:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(' GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap a=');readln(a);
Write('Nhap b=');readln(b);
Write('Nhap c=');readln(c);
Write('Nhap m=');readln(m);
Write('Nhap n=');readln(n);
dd:=a*d-b*c;
dx:=m*d-b*n;
dy:=a*n-c*m;
If dd=0 then
If (dx=0) and (dy=0) then
Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem')
Else writeln('He vo nghiem')
Else
Begin
Write('He co nghiem :');
Writeln('x=',dx/dd:4:2,' va y=',dy/dd:4:2);
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây