Loading...

Lập trình Pascal: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chủ nhật - 01/12/2019 11:04

Hướng dẫn học lập trình Pascal: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = m và cx + dy = n

Loading...
Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = m và cx + dy = n

Program GIAI_HE_PT_BAC_NHAT_HAI_AN;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n:real;
dx,dy,dd:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(' GIAI HE PHUONG TRINH BAC NHAT HAI AN:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap a=');readln(a);
Write('Nhap b=');readln(b);
Write('Nhap c=');readln(c);
Write('Nhap m=');readln(m);
Write('Nhap n=');readln(n);
dd:=a*d-b*c;
dx:=m*d-b*n;
dy:=a*n-c*m;
If dd=0 then
If (dx=0) and (dy=0) then
Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem')
Else writeln('He vo nghiem')
Else
Begin
Write('He co nghiem :');
Writeln('x=',dx/dd:4:2,' va y=',dy/dd:4:2);
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây