Loading...

Lập trình Pascal: Giải phương trình bậc 2

Thứ bảy - 30/11/2019 09:26

Hướng dẫn lập trình Pascal: Giải phương trình bậc 2 (ax2+ bx + c =0)

Loading...
Giải phương trình bậc 2 (ax2+ bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_HAI;
Uses crt;
Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;
Begin
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC II:');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap he so a=');readln(a);
Write('Nhap he so b=');readln(b);
Write('Nhap he so c=');readln(c);
If a=0 then
   If b=0 then
       If c=0 then
Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem')
       Else
Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
   Else
Writeln('Phuong trinh co mot nghiem: x=',-c/b:4:2)
Else
Begin
d:=b*b-4*a*c;
If d=0 then
Writeln('Phuong trinh co nghiem kep: x=',-b/(2*a):4:2)
Else
If d<0 then
Writeln('Phuong trinh vo nghiem')
Else
Begin
x1:= (-b+sqrt(d))/(2*a);
x2:= (-b-sqrt(d))/(2*a);
Write('Phuong trinh co hai nghiem: ‘);
Writeln(‘ x1=',x1:4:2,' va x2=',x2:4:2);
End;
End;
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây