Loading...

Lập trình Pascal: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong các số

Thứ bảy - 30/11/2019 09:35

Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d.
Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.
(Các số được nhập từ bàn phím)

Loading...
Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d.

Program TIM_SO_LON_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d);
max:=a;
If b>max then max:=b;
If d>max then max:=d;
Writeln('So lon nhat la:',max:4:2);
Readln;
End.


Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Program TIM_SO_NHO_NHAT;
Uses crt;
Var a,b,c,d,min:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D');
Writeln('-------------------------------');
Write('Nhap a='); Readln(a);
Write('Nhap b='); Readln(b);
Write('Nhap c='); Readln(c);
Write('Nhap d='); Readln(d);
min:=a;
If b<min then min:=b;
If c<min then min:=c;
If d<min then min:=d;
Writeln('So nho nhat la:',min:4:2);
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây