© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tính n giai thừa

Thứ năm - 05/12/2019 11:31
Viết chương trình Pascal: Tính n!

Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses crt;
Var i,n,gt:integer;
Begin
   Clrscr;
   Writeln(' TINH N GIAI THUA:');
   Writeln('----------------------------------');
   Write('Nhap n ='); readln(n);
   gt:=1;
   For i:=1 to n do
   gt:=gt*i;
   Writeln(n, '!=',gt);
   Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây