© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: Kiểm tra một điểm thuộc đường tròn

Thứ năm - 05/12/2019 11:27
Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?
Loading...

Program KIEM_TRA_DIEM_THUOC_DUONG_TRON;
Uses crt;
Var x0,y0,xa,ya,d,r:real;
Begin
Writeln('KIEM TRA DIEM THUOC DUONG TRON:');
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap ban kinh R= ');readln(r);
Write('Nhap toa do tam duong tron = '); readln(x0, y0);
Write('Nhap toa do diem a = '); readln(xa, ya);
d:=SQRT(SQR(xa-x0)+SQR(ya-y0));
If r=d then
         Writeln('Diem A nam tren duong tron')
Else
         If d>r then Writeln('Diem A nam ngoai duong tron')
           Else Writeln('Diem A nam trong duong tron');
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây