© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Lập trình Pascal: Tính x mũ y và x mũ n

Thứ năm - 05/12/2019 11:28
Viết chương trình giải bài toán sau:
Bài 1: Tính x^y ( Với x, y là số thực).
Bài 2: Tính x^n (Với n là số nguyên không âm).
Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực).

Program X_LUYTHUA_Y;
Uses crt;
Var x,y,z:real;
Begin
Writeln(‘TINH X LUY THUA Y:’);
Writeln('----------------------------------');
Write('Nhap x = '); readln(x);
Write('nhap y = '); readln(y);
If x>=0 then
   Begin
         z:=exp(y*ln(x));
         Writeln('x ^ y = ',z:4:2);
   End
   Else
   Writeln('Khong tinh duoc do x la so am');
Readln;
End.


Bài 2: Tính xn (Với n là số nguyên không âm).

Program TINH_X_LUY_THUA_N;
Uses crt;
Var i,n,x:integer;
lt:real;
Begin
   Writeln(' TINH X LUY THUA Y:');
   Writeln('----------------------------------');
   Write('Nhap x ='); readln(x);
   Write('Nhap n ='); readln(n);
   lt:=1;
   For i:=1 to n do
     lt:=lt*x;
    Writeln(x, '^',n,' = ',lt:4:2);
    Readln;
End.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây