© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...

Lập trình Pascal: Tính tổng giai thừa, lũy thừa

Thứ bảy - 07/12/2019 11:27
Hướng dẫn Lập trình Pascal viết chương trình: Tính tổng giai thừa, lũy thừa và kết hợp.
Loading...
Bài 1: Tính tổng S = giai thua

Program TINH_TONG_GT;
Uses crt;
Var i,n,gt: integer;
s:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG GIAI THUA:');
Writeln('---------------------------------');
Write('Nhap n='); Readln(n);
gt:=1;
s:=1;
For i:=1 to n do
  Begin
     gt:=gt*i;
     s:=s+1/gt;
  End;
Writeln('Tong S = ',s:8:2);
Readln;
End.


Bài 2: Tính tổng S = luy thua

Program TINH_TONG_LT;
Uses Crt;
Var i,n:integer;
x,s,lt:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH TONG LUY THUA:');
Writeln('------------------------------');
Write('Nhap x = '); readln(x);
Write('nhap n = '); readln(n) ;
s:=0;
lt:=1;
For i:=1 to n do
  Begin
     lt:=lt*x ;
     s:=s+lt ;
  End;
Writeln('Tong S = ',s:8:2);
Readln;
End.


Bài 3: Tính tổng S = luy thua giai thua

Program TINH_TONG_LT_GT;
Uses Crt;
Var i,n,gt:integer;
x,s,lt:real;
Begin
Clrscr;
Writeln('TINH TONG LUY THUA/GIAI THUA:');
Writeln('--------------------------------');
Write('Nhap x = '); readln(x);
Write('nhap n = '); readln(n) ;
s:=2;
gt:=1;
lt:=1;
For i:=1 to n do
  Begin
      lt:=lt*x ;
      gt:=gt*i;
      s:=s+lt/gt ;
  End;
Writeln('Tong S = ',s:8:2);
Readln;
End.

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây