© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 37: Phép nhân

Thứ bảy - 20/04/2024 04:26
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 37: Phép nhân - Trang 5, ...
Hoạt động trang 5
Bài 1. Tìm số thích hợp


Giải:


Bài 2. Tìm phép nhân thích hợp.

Giải:
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 tương ứng với phép nhân là 4 × 5 = 20 ;
4 + 4 + 4 = 12 tương ứng với phép nhân là 4 × 3 = 12 ;
5 + 5 = 10 tương ứng với phép nhân là 5 × 2 = 10 ;
2 + 2 + 2 + 2 = 8 tương ứng với phép nhân là 2 × 4 = 8.
Vậy ta có kết quả như sau:


Luyện tập trang 6
Bài 1.

a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân.
b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.
Giải:
a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân như sau:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 5 = 10
b) Phép nhân 5 × 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau như sau
5 × 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Bài 2. Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Giải:
- Quan sát ta thấy mỗi chiếc quạt có 4 cánh quạt và có tất cả 4 chiếc quạt. Vậy để tìm số cánh quạt ta thực hiện phép nhân 4 × 4 = 16.
- Mỗi hộp bút chì màu có 6 chiếc và có tất cả 3 hộp bút chì màu. Vậy để tìm số chiếc bút chì màu ta thực hiện phép nhân 6 × 3 = 18.
- Mỗi con thỏ có 2 tai và có tất cả 5 con thỏ. Vậy để tìm số tai thỏ ta thực hiện phép nhân 2 × 5 = 10.
Vậy ta có kết quả như sau:


Bài 3. Tính (theo mẫu):
a) 5 x 4
c) 3 x 6
b) 8 x 2
c) 4 x 3
Mẫu: 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 x 4 = 20
Giải:
a) 5 x 4
Có 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20
Vậy 5 x 4 = 20
b) 8 x 2
Có 8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy 8 x 2 = 16
c) 3 x 6
Có 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
Vậy 3 x 6 = 18
d) 4 x 3
Có 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12
Vậy 4 x 3 = 12
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây