© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 38: Thừa số, tích

Thứ bảy - 20/04/2024 04:33
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 38: Thừa số, tích - Trang 7, ...
Hoạt động trang 7
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
Phép nhân 2 × 6 = 12 5 × 4 = 20 6 × 3 = 18 4 × 2 = 8
Thừa số 2 ? ? ?
Thừa số 6 ? ? ?
Tích 12 ? ? ?

Giải:
Phép nhân 2 × 6 = 12 5 × 4 = 20 6 × 3 = 18 4 × 2 = 8
Thừa số 2 5 6 4
Thừa số 6 4 3 2
Tích 12 20 18 8

Bài 2. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
a) Trong mỗi nhóm hình có tất cả bao nhiêu chấm tròn?

b)

Giải:
a)

b)
Phép nhân (A) (B) (C)
Thừa số 2 ? ?
Thừa số 5 ? ?
Tích 10 ? ?

Luyện tập trang 8
Bài 1. Tìm tích, biết:

a) Hai thừa số là 2 và 4.
b) Hai thừa số là 8 và 2.
c) Hai thừa số là 4 và 5.

Giải:
b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16
8 × 2 = 16
c) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 = 20
4 × 5 = 20

Bài 2. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
Thừa số 5 2 2 3
Thừa số 4 3 5 5
Tích 20 ? ? ?

Giải:
Thừa số 5 2 2 3
Thừa số 4 3 5 5
Tích 20 6 10 15

Bài 3.
a) Mỗi hàng có 5 quả bóng.
Hỏi 3 hàng có tất cả bao nhiêu quả bóng?
Bài giải
Số quả bóng ở cả 3 hàng là:
⍰ x 3 = ⍰ (quả)
Đáp số: ⍰ quả bóng
b) Mỗi cột có 3 quả bóng.
Hỏi 5 cột có tất cả bao nhiêu quả bóng?
Bài giải
Số quả bóng ở cả 5 cột là:
⍰ x 5 = ⍰ (quả)
Đáp số: ⍰ quả bóng

Giải:
Có 5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15 và 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
Vậy
a)
Bài giải
Số quả bóng ở cả 3 hàng là:
5 x 3 = 15 (quả)
Đáp số: 15 quả bóng
b)
Bài giải
Số quả bóng ở cả 5 cột là:
3 x 5 = 15 (quả)
Đáp số: 15 quả bóng.

Bài 4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

Giải:
a) 2 x 4 ⍰ 4 x 2
Có 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8
4 x 2 = 4 + 4 = 8
Vậy 2 x 4 = 4 x 2
b) 2 x 4 ⍰ 7
Có 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8
Vì 8 > 7 nên 2 x 4 > 7
c) 4 x 2 ⍰ 9
Có 4 x 2 = 4 + 4 = 8
Vì 8 < 9 nên 4 x 2 < 9

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây