© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 43: Bảng chia 2

Thứ bảy - 20/04/2024 05:08
Giải Toán 2 sách Kết nối, bài 43: Bảng chia 2 - Trang 21, ...
Hoạt động trang 21, 22
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
: 12 10 16 8 14 20
2 2 2 2 2 2
  6 ? ? ? ? 10

Giải:
: 12 10 16 8 14 20
2 2 2 2 2 2
  6 5 8 4 7 10

Bài 2. Tính nhẩm:

Giải:
4 : 2 = 2             6 : 2 = 3
2 × 4 = 8            12 : 2 = 6
8 : 2 = 4             2 × 7 = 14
10 : 2 = 5           14 : 2 = 7
2 × 5 = 10          20 : 2 = 10

Bài 3. Đàn gà đang ở cạnh đống rơm. Việt cho biết có tất cả 20 cái chân gà. Đố em biết đàn gà đó có bao nhiêu con gà?

Tóm tắt
2 chân: 1 con gà
20 chân: ... con gà?
Giải:
Đàn gà đó có số con gà là:
20 : 2 = 10 (con)
Đáp số: 10 con gà.

Luyện tập trang 22, 23
Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a)
Thừa số 2 2 2 2 2 2
Thừa số 4 6 5 8 9 10
Tích 8 ? ? ? ? ?
b)
Số bị chia 8 6 16 20 14 18
Số chia 2 2 2 2 2 2
Thương 4 ? ? ? ? ?

Giải:
a.
Thừa số 2 2 2 2 2 2
Thừa số 4 6 5 8 9 10
Tích 8 12 10 16 18 20
b.
Số bị chia 8 6 16 20 14 18
Số chia 2 2 2 2 2 2
Thương 4 3 8 10 7 9

Bài 2. Tìm số thích hợp điền vào ô trống.
a)

b)

Giải:
a) Ta có: 10 : 2 = 5
5 × 2 = 10.
Vậy ta có kết quả như sau:

b) Ta có: 16 : 2 = 8
8 : 2 = 4
4 : 2 = 2.
Vậy ta có kết quả như sau:


Bài 3. Mèo câu được các con cá ghi phép tính có kết quả là số trên áo của nó.

a) Mỗi con mèo câu được bao nhiêu con cá?
b) Con mèo nào câu được nhiều cá nhất?
Giải:
Ta có:
8: 2 = 4          2 × 1 = 2                2 × 4 = 8
4 : 2 = 2         5 × 2 = 10              2 × 5 = 10
16 : 2 = 8       20 : 2 = 10             2 × 2 = 4
a) Vậy: Con mèo số 2 câu được 2 con cá.
Con mèo số 4 câu được 2 con cá.
Con mèo số 8 câu được 2 con cá.
Con mèo số 10 câu được 3 con cá.
b) Ta có: 2 < 3. Vậy con mèo số 10 câu được nhiều cá nhất.

Bài 4. Vào bữa cơm gia đình, Mai lấy đũa cho cả nhà. Mai lấy 12 chiếc đũa chia thành các đôi thì vừa đủ mỗi người một đôi. Hỏi gia đình Mai có mấy người?

Giải:
Gia đình Mai có số người là:
12 : 2 = 6 (người)
Đáp số: 6 người.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây