© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

Thứ sáu - 29/03/2024 04:40
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) - Trang 28, ...
*Cùng học:

Giải:
Nếu a = 2 và b = 5 thì a + b = 2 + 5 = 7
7 là một giá trị của biểu thức a + b

* Thực hành
Giải Toán lớp 4 trang 28 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức 3 × a + b nếu:
a) a = 8 và b = 15
b) a = 1 và b = 97
Giải:
a) Nếu a = 8 và b = 15
thì 3 × a + b = 3 × 8 + 15 = 24 + 15 = 39
39 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b
b) Nếu a = 1 và b = 97
thì 3 × a + b = 3 × 1 + 97 = 3 + 97 = 100
100 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b

* Luyện tập
Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).
Gọi S là diện tích của hình chữ nhật.
Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: S = a × b
Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.
a 7 cm 7 cm ...?... cm
b 5 cm ...?... cm 9 cm
S ...?... cm2 35 cm2 144 cm2

Giải:
Em điền như sau:
a 7 cm 7 cm 16 cm
b 5 cm 5 cm 9 cm
S 35 cm2 35 cm2 144 cm2
Giải thích:
Với a = 7 cm và b = 5 cm
Thì S = a × b
   = 7 cm × 5 cm
   = 35 cm2
Với a = 7 cm và S = 35 cm2
Ta áp dụng: Số hạng = Tích : Số hạng còn lại
Ta có: b = S : a
b = 35 cm2 : 7 cm
b = 5 cm
Với b = 9 cm và S = 144 cm2
a = S : b
a = 144 cm2 : 9 cm
a = 16 cm

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).
Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.
Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) × 2
Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.
a 8 cm 12 m 20 m
b 6 cm 7 m ...?... m
P ...?... cm ...?... m 60 m
Giải:
Em điền như sau:
a 8 cm 12 m 20 m
b 6 cm 7 m 10 m
P 28 cm 38 m 60 m
Giải thích:
Với a = 8 cm và b = 6 cm
Thì P = (a + b) × 2
  = (8 cm + 6 cm) × 2
  = 14 cm × 2
  = 28 cm
Với a = 12 m và b = 7 m
Thì P = (a + b) × 2
  = (12 m + 7 m) × 2
  = 19 m × 2
  = 38 m
Với a = 20 m và P = 60 m
Ta có: P = (a + b) × 2
a + b = P : 2
b = P : 2 – a
b = 60 : 2 – 20
b = 30 – 20
b = 10

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây