© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 29: Em làm được những gì?

Thứ bảy - 30/03/2024 04:58
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 29: Em làm được những gì? - Trang 67 ...
Bài 1: Chọn ý trả lời đúng.
a) Số 380 105 690 đọc là:
A. Ba mươi tám triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.
B. Ba trăm tám mươi triệu một trăm năm nghìn sáu trăm chín mươi.
C. Ba trăm tám mươi triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.
D. Ba tám không một không sáu chín không.

b) Chữ số 8 trong số 380 105 có giá trị là:
A. 800    
B. 8 000    
C. 80 000    
D. 8 000 000

c) Làm tròn số 380 690 đến hàng trăm nghìn thì được số:
A. 380 700    
B. 400 000    
C. 380 000    
D. 200 000
Giải:
a) Đáp án đúng là: C
Số 380 105 690 đọc là: Ba trăm tám mươi triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.
b) Đáp án đúng là: C
Chữ số 8 trong số 380 105 có giá trị là: 80 000
c) Đáp án đúng là: B
Làm tròn số 380 690 đến hàng trăm nghìn ta xét chữ số hàng chục nghìn, chữ số hàng chục nghìn là 8 > 5 nên ta làm tròn lên. Ta được số: 400 000

Bài 2: Viết mỗi số: 7 180 và 5 071 807 thành tổng theo hàng.
Giải:
7 180 = 7 000 + 100 + 80
5 071 807 = 5 000 000 + 70 000 + 800 + 7

Bài 3: Mỗi số 325; 5 084; 1 724 610 thuộc những dãy số nào dưới đây?
Dãy số thứ nhất: 0; 1; 2; 3; 4; ...
Dãy số thứ hai: 0; 2; 4; 6; 8; ...
Dãy số thứ ba: 0; 5; 10; 15; 20; ...
Giải:
Dãy số thứ nhất là các số tự nhiên liên tiếp nên cả ba số trên đều có thể thuộc dãy số này.
Dãy số thứ hai là dãy số chẵn nên các số 5 084 và 1 724 610 có thể thuộc dãy số này.
Dãy số thứ ba là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 nên số 325 và 1 724 610 có thể thuộc dãy số này.

Bài 4: Sắp xếp các số 7 659; 985; 2 007 659; 7 660 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Giải:
Số 2 007 659 có nhiều chữ số nhất (có 7 chữ số) nên là số lớn nhất.
Số 985 có ít chữ số nhất (có 3 chữ số) nên là số bé nhất.
Số 7 659 và số 7 660 đều có 4 chữ số, đều có chữ số hàng nghìn là 7, chữ số hàng trăm là 6. Số 7 659 có chữ số hàng chục là 5, số 7 660 có chữ số hàng chục là 6, mà 5 < 6 nên
7 659 < 7 660.
Sắp xếp dãy số trên theo thứ tự từ lớn đến bé ta được:
2 007 659; 7 660; 7 659; 985

Bài 5: Mỗi mặt hàng dưới đây có kèm theo giá bán. Mặt hàng nào có giá cao nhất, mặt hàng nào có giá thấp nhất?

Giải:
Em so sánh giá tiền của mỗi mặt hàng, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
17 490 000; 16 990 000; 16 490 000; 895 000
Mặt hàng có giá cao nhất là tủ lạnh, mặt hàng có giá thấp nhất là quạt máy.

Bài 6: Chị Hai mua 3 kg cam hết 75 000 đồng. Hỏi mẹ mua 2 kg cam cùng loại và 1 kg quýt giá 45 000 đồng thì hết bao nhiêu tiền?
Giải:
1 kg cam cùng loại có giá là:
75 000 : 3 = 25 000 (đồng)
2 kg cam có giá là:
25 000 × 2 = 50 000 (đồng)
Mẹ mua 2 kg cam và 1 kg quýt hết số tiền là:
50 000 + 45 000 = 95 000 (đồng)
Đáp số: 95 000 đồng.

Bài 7: Có thể, chắn chắn, không thể?
Trong hộp có ba thẻ số:Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ.
a) ...?... lấy được thẻ ghi số tự nhiên.
b) ...?... lấy được thẻ ghi số lẻ.
c) ...?... lấy được thẻ ghi số lớn hơn 4 000 000.
Giải:
a) Chắc chắn lấy được thẻ ghi số tự nhiên.
b) Có thể lấy được thẻ ghi số lẻ.
c) Không thể lấy được thẻ ghi số lớn hơn 4 000 000.
Giải thích
a) Vì cả ba thẻ số đều là số tự nhiên nên chắc chắn lấy được thẻ ghi số tự nhiên.
b) Trong 3 số thì có 2 số đó là: 492735 và 3 600 152 là số lẻ nên có thể lấy được thẻ ghi số lẻ.
c) Cả ba số đều nhỏ hơn 4 000 000 nên không thể lấy được thẻ ghi số lớn hơn 4 000 000.

Bài 8: Mỗi bạn lấy được bao nhiêu lần tấm thẻ có 1 chấm tròn?
a) Thực hành nhóm ba.
- Trong hộp có 3 tấm thẻ.

- Không nhìn vào hộp, các bạn thay nhau mỗi lần lấy một tấm thẻ, đếm số chấm tròn rồi đặt lại thẻ vào hộp.
Nếu thẻ vừa lấy có 1 chấm tròn thì vẽ 1 vạch.
- Mỗi bạn thực hiện 5 lần.
Ví dụ: Kết quả lấy được thẻ có một chấm tròn của các bạn như sau:
Bình: || (2 lần); An: ||| (3 lần); Hòa: | (1 lần)
b) Giáo viên lập bảng thống kê số lần lấy được tấm thẻ có một chấm tròn của học sinh cả lớp.
Số lần 0 1 2 3 4 5
Số học sinh ...?... ...?... ...?... ...?... ...?... ...?...
Có bao nhiêu học sinh lấy được 4 hoặc 5 lần?
Giải:
Em thực hành trên lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên hoặc tổ chức chơi cùng nhóm bạn.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây