© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia

Thứ năm - 28/03/2024 21:38
Giải Toán 4 sách Chân trời, bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia - Trang 13, ...
Bài 1. Đặt tính rồi tính.
a) 31 928 × 3 b) 7 150 × 6 c) 21 896 : 7 d) 8 254 : 4
Giải:

Bài 2. Tính nhẩm
a) 20 × 4
70 × 2
800 × 3
6 000 × 9
b) 60 : 3
150 : 5
800 : 8
6 300 : 7
Giải:
a) 20 × 4 = 80
800 × 3 = 2 400
70 × 2 = 140 6
000 × 9 = 54 000
b) 60 : 3 = 20
800 : 8 = 100
150 : 5 = 30
6 300 : 7 = 900

Bài 3. >, <, =
a) 120 × 3 .?. 120 × 4
b) 18 : (2 × 3) .?. 18 : 2 : 3
c) 120 : 3 .?. 120 : 4
d) 14 × 8 .?. 7 × 16
Giải:
a) 120 × 3 < 120 × 4
Ta có: 120 × 3 = 360
120 × 4 = 480
Do 360 < 480 nên ta cần điền dấu “<” vào ô trống.
b) 18 : (2 × 3) = 18 : 2 : 3
Ta có: 18 : (2 × 3) = 18 : 6 = 3
18 : 2 : 3 = 9 : 3 = 3
Do 3 = 3 nên ta cần điền dấu “=” vào ô trống.
c) 120 : 3 > 120 : 4
Ta có: 120 : 3 = 40
120 : 4 = 30
Do 40 > 30 nên ta cần điền dấu “>” vào ô trống.
d) 14 × 8 = 7 × 16
Ta có: 14 × 8 = 112
7 × 16 = 112
Do 112 = 112 nên ta cần điền dấu “=” bằng ô trống

Bài 4. Số?
a) 8 × .?. = 240
b) .?. × 9 = 540
c) .?. : 6 = 20
d) 45 : .?. = 9
Giải:
Ta điền như sau:
a) 8 × 30 = 240
Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết
Số cần tìm là: 240 : 8 = 30
b) 60 × 9 = 540
Tương tự câu a, số cần tìm là: 540 : 9 = 60
c) 120 : 6 = 20
Muốn số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia
Số cần tìm là: 20 × 6 = 120
d) 45 : 5 = 9
Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương
Số cần tìm là: 45 : 9 = 5

Bài 5. Chọn ý trả lời đúng
a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là
A. chính số đó
B. 1
C. 0
D. số liền sau số đã cho
b) Tại một thời điểm, nhiệt độ ở Đà Lạt là 16oC, nhiệt độ ở Tiền Giang gấp 2 lần nhiệt độ ở Đà Lạt. Nhiệt độ ở Tiền Giang lúc đó là:
A. 8oC
B. 18oC
C. 32oC
D. 48oC
c) Bao gạo thứ nhất nặng 25 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 2 lần bao gạo thứ nhất. Bao gạo thứ hai cân nặng:
A. 23 kg
B. 27 kg
C. 40 kg
D. 50 kg
d) Bình thứ nhất chứa 12 l nước, bình thứ hai chứa 3 l nước. Lượng nước ở bình thứ nhất gấp mấy lần lượng nước ở bình thứ hai?
A. 4 lần
B. 9 lần
C. 15 lần
D. 36 lần
Giải:
a) Đáp án đúng là: A
Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là chính số đó.
b) Đáp án đúng là: C
Nhiệt độ ở Tiền Giang lúc đó là:
16 × 2 = 32 (oC)
Đáp số: 32 oC
c) Đáp án đúng là: D
Bao gạo thứ hai cân nặng là:
25 × 2 = 50 (kg)
Đáp số: 50 kg.
d) Đáp án đúng là: A
Lượng nước ở bình thứ nhất gấp lượng nước ở bình thứ hai số lần là:
12 : 3 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

Bài 6. Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp. Chúng em đã uống hết 35 hộp. Hỏi lớp em còn lại bao nhiêu hộp sữa?
Giải:
Bài giải
3 thùng sữa có số hộp sữa tươi là:
48 × 3 = 144 (hộp)
Lớp em còn lại số hộp sữa là:
144 – 35 = 109 (hộp)
Đáp số: 109 hộp sữa

Bài 7. Quan sát biểu đồ dưới đây.

a) Trong ba ngày, ngày nào gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất?
b) Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được bao nhiêu quả dưa lưới?
Giải:
Ngày thứ Sáu, gia đình bạn Liên thu hoạch được số quả dưa lưới là:
6 × 6 = 36 (quả)
Ngày thứ Bảy, gia đình bạn Liên thu hoạch được số quả dưa lưới là:
6 × 8 = 48 (quả)
Ngày Chủ Nhật, gia đình bạn Liên thu hoạch được số quả dưa lưới là:
6 × 7 = 42 (quả)
a) Trong ba ngày, ngày thứ Bảy gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất.
b) Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên thu hoạch được số quả dưa lưới là:
36 + 48 + 42 = 126 (quả)
Đáp số: 126 quả dưa lưới

Bài 8. Số?
Hiện nay nhiều hộ nông dân và trang trại đã áp dụng kĩ thuật mới trong trồng trọt, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm an toàn.
Trồng dưa lưới trong nhà màng (nhà được bao phủ bởi lớp ni-lông trong) cho năng suất cao gấp đôi (gấp 2 lần) so với lối canh tác bình thường ngoài đồng ruộng.
Với cùng diện tích đất canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu hoạch được 2 500 kg thì trồng trong nhà màng thu hoạch được .?. kg.

Giải:
Số cần điền vào chỗ chấm là: 5 000
Giải thích: Với cùng diện tích đất canh tác thì trong nhà màng thu hoạch được:
2 500 × 2 = 5 000 (kg)

* Đất nước em
Số?
Hiện nay dưa lưới đã được trồng phổ biến ở nước ta. Dưa lưới là loại trái cây ngon và có lợi cho sức khoẻ. Một gia đình, nếu mỗi ngày thu hoạch được 6 thùng dưa lưới, mỗi thùng cân nặng 15 kg thì trong 1 tuần, gia đình đó thu hoạch được .?. kg dưa lưới.

Giải:
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 630
Mỗi ngày gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:
15 × 6 = 90 (kg)
Trong 1 tuần gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:
90 × 7 = 630 (kg)
Đáp số: 630 kg

* Thử thách
Quan sát các hình sau:

Hình thứ sáu có bao nhiêu hình tròn
Giải:
Hình thứ nhất có: 1 hình tròn
Hình thứ hai có: 4 hình tròn
Hình thứ ba có: 9 hình tròn
Hình thứ tư có: 16 hình tròn
Số hình tròn ở hình thứ hai = 2 × 2
Số hình tròn ở hình thứ ba = 3 × 3
Số hình tròn ở hình thứ tư = 4 × 4
Như vậy:
Số hình tròn ở hình thứ năm = 5 × 5 = 25 (hình tròn)
Số tam giác ở hình thứ sáu = 6 × 6 = 36 (hình tròn)
Vậy hình thứ sáu có 36 hình tròn.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây