© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề thi học kì 2 Toán 3 sách Kết nối tri thức năm 2024 (Đề 2)

Chủ nhật - 28/04/2024 22:42
Đề thi học kì 2 Toán 3 sách Kết nối tri thức năm 2024.
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1. Minh có 5 tờ tiền mệnh giá 20 000 đồng. Số tiền Minh có là:

A. 25 000 đồng
B. 50 000 đồng
C. 100 000 đồng
D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 3. “2 giờ = .... phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 60
B. 180
C. 90
D. 120

Câu 4. Phép chia nào dưới đây có số dư là 1

A. 15 247 : 5
B. 23 016 : 4
C. 12 364 : 3
D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp theo của tháng 6 vào ngày nào?
A. Ngày 10
B. Ngày 11
C. Ngày 12
D. Ngày 13

Câu 6. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và hai đơn vị viết là:
A. 32 852
B. 23 582
C. 32 258
D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

A. 15 cm
B. 10 cm
C. 12 cm
D. 13 cm

Phần 2. Tự luận
Câu 8. 
Cho số cây trồng được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.
a) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:
Năm 2019 2020 2021
Số cây ............... ............... ..............
b) Tính tổng số cây của quận đó trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 9. Đặt tính rồi tính
12 479 + 58 371
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
54 679 – 36 198
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
27 061 × 3
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
52 764 : 4
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Câu 10. Tính giá trị biểu thức
a) 24368 + 15336 : 3
= ....................................
= ....................................
b) 2 × 45000 : 9
= ....................................
= ....................................

Câu 11. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:
5 257 ...... 52 657
78 382 .............. 9 991
8 712 ............. 60 995
7 271 ........... 2 612
7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán
Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13 500 kg nhãn, hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua 700 kg. Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn?
Bài giải
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 13.
Hôm nay Mai và các bạn vào một cửa hàng bán kem. Mỗi người trong nhóm của Mai gọi một cốc kem. Dưới đây là bảng thống kê những loại kem mà nhóm bạn của Mai đã gọi:
Loại kem Vị dâu Vị vani Vị socola
Số lượng (cốc) 2 1 3
Mỗi cốc kem giá 15 000 đồng, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai cần trả là ................... đồng.
Mai gọi kem vị vani nhưng đã lấy nhầm cốc kem vị khác. Khả năng xảy ra là:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ĐÁP ÁN
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
C D D C D D A

Câu 1.
Đáp án đúng là: C
Số tiền Minh có là:
20 000 × 5 = 100 000 (đồng)
Đáp số: 100 000 đồng

Câu 2.
Đáp án đúng là: D
Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có 3 khả năng có thể xảy ra:
- Có thể lấy được quả bóng xanh.
- Có thể lấy được quả bóng đỏ.
- Có thể lấy được quả bóng vàng.

Câu 3.
Đáp án đúng là: D
1 giờ = 60 phút
Vậy 2 giờ = 60 phút × 2 = 120 phút.

Câu 4.
Đáp án đúng là: C

Câu 5.
Đáp án đúng là: D
Một tuần có 7 ngày, Thứ Hai tiếp theo của tháng 6 là ngày 13 (vì 6 + 7 = 13).

Câu 6.
Đáp án đúng là: D
Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và hai đơn vị viết là: 23 852.

Câu 7.
Đáp án đúng là: A
Chu vi tam giác ABC là:
4 + 5 + 6 = 15 (cm)
Đáp số: 15 cm.

Phần 2. Tự luận
Câu 8.

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:
Năm 2019 2020 2021
Số cây 1 234 2 134 2 132
b)
Bài giải
Tổng số cây của quận đó trồng được trong 3 năm là:
1 234 + 2 134 + 2 132 = 5 500 (cây)
Đáp số: 5 500 cây.

Câu 9.

Câu 10.
a) 24 368 + 15 336 : 3
= 24 368 + 5 112
= 29 480
b) 2 × 45 000 : 9
= 90 000 : 9
= 10 000

Câu 11.
5 257 < 52 657
78 382 > 9 991
8 712 < 60 995
7 271 > 2 612
7 875 < 7 890

Câu 12.
Bài giải

Hôm nay bác Tâm thu được số ki-lô-gam nhãn là:
13 500 – 700 = 12 800 (kg)
Cả hai ngày bác Tâm thu hoạch được số ki-lô-gam nhãn là:
13 500 + 12 800 = 26 300 (kg)
Đáp số: 26 300 kg

Câu 13.
Mỗi cốc kem giá 15 000 đồng, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai cần trả là 75 000 đồng.
Mai gọi kem vị vani nhưng đã lấy nhầm cốc kem vị khác. Khả năng xảy ra là:
- Mai có thể lấy được cốc kem vị dâu.
- Mai có thể lấy được cốc kem vị socola.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây