© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 16: Luyện tập chung

Thứ bảy - 02/03/2024 08:52
Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 16: Luyện tập chung - Trang 52, ...
Bài 1: Hoàn thành bảng sau:
Viết số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị
Hàng trăm
triệu
Hàng chục triệu Hàng triệu Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
34 938 060   ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 9 9 7 9 2 4 5 8
? ?47 ?46     1 7 ? ? 3 ? ?

Giải:
Viết số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị
Hàng trăm
triệu
Hàng chục triệu Hàng triệu Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
34 938 060   3 4 9 3 8 0 6 0
299 792 458 2 9 9 7 9 2 4 5 8
1 747 346     1 7 4 7 3 4 6

Bài 2: Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?

Giải:
a) Chữ số 6 trong số 6 800 287 thuộc hàng triệu, lớp triệu
b) Chữ số 3 trong số 124 443 993 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn
c) Chữ số 8 trong số 3 101 983 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.

Bài 3: Tìm chữ số thích hợp
a) 92 881 992 < 92 .?.51 000
b) 931 201 > 93.?. 300
Giải:
a) 92 881 992 < 92 951 000
b) 931 201 > 930 300

Bài 4: Hoàn thành bảng sau:
Số 182 729 119 74 810 331 3 037 933 981 381 070
Giá trị của chữ số 7 700 000 ? ? ?

Giải:
Số 182 729 119 74 810 331 3 037 933 981 381 070
Giá trị của chữ số 7 700 000 70 000 000 7 000 70

Bài 5: Rô – bốt xếp các que tính để được số 3 041 975 như hình dưới đây. Em hãy di chuyển 2 que tính để được số có 9 chữ số.

Giải:
Ta di chuyển như sau:


LUYỆN TẬP
Bài 1: >, <, =?
73 882 919 ..?.. 39 113 031
22 222 222 ..?.. 1 000 000 000
2 500 300 ..?.. 2 000 000 + 500 000 + 300
4 300 000 ..?.. 3 000 000 + 400 000
Giải:
73 882 919 > 39 113 031
22 222 22 < 1 000 000 000
2 500 300 = 2 000 000 + 500 000 + 300
4 300 000 > 3 000 000 + 400 000

Bài 2: Số?

Lời giải:


Bài 3: Nêu mỗi số mà bạn lập được.

Hãy cho biết bạn nào lập được số lớn nhất, bạn nào lập được số bé nhất.
Giải:
Ta lập được các số lần lượt là: 2 000 321; 9; 111 111 111
Trong các số trên, bạn Hùng lập được số bé nhất, bạn Mai lập được số lớn nhất.

Bài 4: Làm tròn mỗi số tiền sau đến hàng trăm nghìn.

Giải:
Số 1 387 000 đồng làm tròn đến hàng trăm nghìn thành số 1 400 000 đồng
Số 417 999 đồng làm tròn đến hàng trăm nghìn thành số 400 000 đồng
Số 5 029 075 đồng làm tròn đến hàng trăm nghìn thành số 5 000 000 đồng
Số 775 000 đồng làm tròn đến hàng trăm nghìn thành số 800 000 đồng

Bài 5: Rô – bốt dùng 7 tấm thẻ sau để lập thành một số có 7 chữ số. Biết rằng lớp nghìn không chứa chữ số 0 và chữ số 2. Hỏi Rô-bốt đã lập được số nào?

Giải:
Rô – bốt đã lập được số 2 333 000

* LUYỆN TẬP
Bài 1: Trong các số sau, số nào có hai chữ số ở lớp nghìn, số nào có hai chữ số ở lớp triệu?
4 519
100 000
45 000
99 405 207
113 806 715
Giải:
Số 45 000 có hai chữ số ở lớp nghìn. Đó là chữ số 4 và chữ số 5
Số 99 405 207 có hai chữ số ở lớp triệu. Đó là hai chữ số 9.

Bài 2: Tìm hiểu số học sinh tiểu học cho mỗi năm học (Theo niên giám thống kê năm 2017, 2018, 2019, 2020). Biết số học sinh tiểu học tăng dần qua từng năm học.

Lời giải:


Bài 3: Đặt mỗi viên gạch ghi các số 0, 2, 4 vào một ô có dấu “?” để được kết quả đúng.


Giải:


Bài 4: Từ cái cọc của hải âu đến cái cọc của vẹt biển có tất cả bao nhiêu cái cọc?

Giải:
Từ cái cọc của hải âu đến cái cọc của vẹt biển có tất cả số cái cọc là:
(999 – 100) : 1 + 1 = 900 (cái)
Đáp số: 900 cái cọc

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây