© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 31: Hình bình hành, hình thoi

Thứ hai - 04/03/2024 07:23
Giải Toán 4 sách Kết nối, bài 31: Hình bình hành, hình thoi - Trang 106, ...
Bài 1: Những hình nào dưới đây là hình bình hành?

Giải:
Các hình là hình bình là: A, C, E

Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.
Biết A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình bình hành. Hỏi đỉnh C đã bị con vật nào che mất?

Giải:
Đỉnh C bị con gà che mất

Bài 3: Cho ABCD và CDEG là các hình bình hành. Biết độ dài cạnh AB bằng 3 dm.
a) Độ dài cạnh EG bằng bao nhiêu đề-xi-mét?
b) Kể tên những cạnh song song với cạnh CD.

Giải:
a) Vì ABCD và CDEG là hình bình hành nên ta có:
EG = CD = AB = 3 dm.
Vậy độ dài cạnh EG bằng 3 dm.
b) Những cạnh song song với cạnh CD là: AB//CD, EG//CD.
 

* Hoạt động trang 107

Bài 1: Những hình nào dưới đây là hình thoi?

Giải:
Những hình là hình thoi là: A, B, C

Bài 2: Cho dãy theo quy luật như sau:

Hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi hay hình bình hành?
Giải:
Quy luật: Hình thoi à Hình bình hành à Hình thoi …
Vậy hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi.

Bài 3: Nối bốn điểm nào trong hình vẽ để được một hình thoi?
A. Bốn điểm M, N, P, Q.
B. Bốn điểm M, N, P, R.
C. Bốn điểm M, N, P, S.
Giải:
Đáp án đúng là: B


* Luyện tập trang 108
Bài 1: Cho hình thoi ABCD. Hai đường chéo AC và BD của hình thoi cắt nhau tại điểm O.
Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

Giải:
Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
a) Cho 2 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Với 2 miếng ghép đó, không thể ghép được hình nào dưới đây?

b) Cho 4 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Với 4 miếng ghép đó, hãy ghép thành mỗi hình dưới đây.

Giải:
a) Đáp án đúng là: D
b)

Bài 3: Dưới đây là một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi nhé!

Giải:
Một số hình ảnh có dạng hình thoi:


Bài 4: Thực hành gấp giấy và cắt tạo hình thoi.
Em hãy gấp giấy theo các đường nét đứt như hình dưới đây rồi cắt được một hình thoi nhé!

Giải:
Học sinh tự thực hiện theo mẫu.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây