© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 42: Ôn tập biểu thức số

Thứ hai - 08/04/2024 09:00
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 42: Ôn tập biểu thức số - Trang 116, ...
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức
a) 47 + 36 – 50 b) 731 – 680 + 19
c) 85 : 5 x 4 d) 63 x 2 : 7
Giải:
a) 
47 + 36 – 50 
= 83 – 50 
= 33
b) 
731 – 680 + 19 
= 51 + 19 
= 70
c) 
85 : 5 x 4
= 17 x 4     
= 68
d) 
63 x 2 : 7
= 126 : 7 
= 18

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức
a) 14 x 6 - 29 b) 192 – 23 x 4
c) 96 : 8 +78 d) 348 + 84 : 6
Giải:
a) 
14 x 6 – 29
= 84 – 29
= 55
b) 
192 – 23 x 4
= 192 – 92
= 100
c) 
96 : 8 +78
= 12 + 78
= 90
d) 
348 + 84 : 6
= 348 + 14
= 362

Bài 3: Mỗi bao gạo cân nặng 30 kg, mỗi bao ngô cân nặng 45 kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Giải:
Ba bao gạo nặng số kg là:
30 x 3 = 90 (kg)
Cả hai bao nặng số kg là:
90 + 45 = 135 (kg)
Đáp số: 135 kg

Bài 4: Những biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn hơn 80?

Giải:
A: 30 x 2 + 20 = 60 + 20 = 80
B: 50 + 100 : 2 = 50 + 50 = 100
C: 60 : 3 + 70 = 20 + 70 = 90
D: 30 + 40 x 2 = 30 + 80 = 120
E: 20 x 5 – 30 = 100 - 30 = 70
Những biểu thức có giá trị lớn hơn 80 là: B: 50 + 100 : 2 và D: 30 + 40 x 2 

Bài 5: Đố em!
Chọn dấu phép tính “+; -” thích hợp thay cho dấu “?”.
5 ? 5 ? 5 = 5
Giải:
Em có thể thực hiện các phép tính:
5 + 5 - 5 = 10 – 5 = 5
5 - 5 + 5 = 0 + 5 = 5

LUYỆN TẬP TRANG 11
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức
a) 45 + (62 + 38) b) 182 – (96 – 54)
c) 64 : (4 x 2) d) 7 x (48 : 6)
Giải:
a) 
45 + (62 + 38) 
= 45 + 100
= 145
b) 
182 – (96 – 54) 
= 182 – 42
= 140
c) 
64 : (4 x 2) 
= 64 : 8
= 8
d) 
7 x (48 : 6) 
= 7 x 8
= 56

Bài 2: Chọn số là giá trị của mỗi biểu thức dưới đây:

Giải:
Em thực hiện các phép tính:
Cá heo A: 4 × (54 – 44) = 4 × 10 = 40
Cá heo B: (33 + 67) : 2 = 100 : 2 = 50
Cá heo C: 52 + 24 × 2 = 52 + 48 = 100
Cá heo D: (25 + 45) × 3 = 70 × 3 = 210


Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
a) 27 + 34 + 66 b) 7 x 5 x 2
Giải:
a) 
27 + 34 + 66
= 27 + (34 + 66)
= 27 + 100 
= 127
b) 
7 x 5 x 2
= 7 x (5 x 2)
= 7 x 10
= 70

Bài 4: Người ta đóng 288 bánh xe ô tô vào các hộp, mỗi hộp 4 bánh xe. Sau đó đóng các hộp vào các thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người ta đóng được bao nhiêu thùng bánh xe như vậy?
Giải:
Số hộp xe được đóng là:
288 : 4 = 72 (hộp)
Số thùng xe được đóng là:
72 : 8 = 9 (thùng)
Đáp số: 9 thùng

Bài 5: Đố em!
Chọn dấu phép tính “+; -; x; :” thích hợp thay cho dấu “?” để được biểu thức có giá trị bé nhất
6 x (6 ? 6)
Giải:
Em tính giá trị các biểu thức: 
6 x (6 + 6) = 6 x 12 = 72
6 x (6 x 6) = 6 x 36 = 216
6 x (6 - 6) = 6 x 0 = 0
6 x (6 : 6) = 6 x 1 = 6
Vì 0 < 6 < 72 < 216 nên Biểu thức có giá trị bé nhất là: 6 x (6 - 6) 
Em chọn dấu “-“ để điền vào dấu ?. 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây