© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3

Thứ năm - 04/04/2024 03:05
Giải Toán 3 sách Kết nối, bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 - Trang 16, ...
Câu hỏi khám phá: Bảng nhân 3
a)


b) Hoàn thành bảng nhân 3.

Giải:
a) Số bánh xe của 4 xe xích lô là:
3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (bánh xe)
b) Hoàn thành bảng nhân 3, ta được:


Bài 1: Số?
Thừa số 3 3 3 3 3 3
Thừa số 2 3 5 7 9 10
Tích 6 ? ? ? ? ?

Giải:
Thừa số 3 3 3 3 3 3
Thừa số 2 3 5 7 9 10
Tích 6 9 15 21 27 30

Bài 2: Nêu các số còn thiếu.

Giải:
a) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3. Số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị.
Em điền được các số như sau:

b) Các số trong dãy là kết quả của bảng nhân 3 nhưng viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Số liền sau kém số liền trước 3 đơn vị.
Em điền được các số như sau:


Bài 3: Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người. Hỏi 6 bàn đấu cờ vua như vậy có bao nhiêu người?

Giải:
6 bàn đấu cờ vua như vậy có tất cả số người là: 
3 x 6 = 18 (người) 
Đáp số: 18 người

Câu hỏi khám phá:
Bảng chia 3

a)

b) Từ bảng nhân 3, hoàn thành bảng chia 3.

Giải:
a)

Trong hình vẽ trên, mỗi ô vuông có 3 chấm tròn.
4 ô vuông như thế có: 3 × 4 = 12 (chấm tròn).
Khi đó 12 : 3 = 4.
b) Hoàn thành bảng chia 3, ta được:


* Hoạt động trang 18
Bài 1: Số?
Số bị chia 6 12 15 21 24 30
Số chia 3 3 3 3 3 3
Thương  2 ? ? ? ? ?

Giải:
Thương là kết quả của phép tính chia một số cho 3.
Em điền được các số như sau:
Số bị chia 6 12 15 21 24 30
Số chia 3 3 3 3 3 3
Thương 2 4 5 7 8 10

Bài 2: Chọn kết quả cho mỗi phép tính.

Giải:
Em thực hiện các phép tính:
3 : 3 = 1 
27 : 3 = 9
12 : 3 = 4
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8


* Luyện tập trang 18
Bài 1: Hai kết quả cho mỗi phép tính.

Giải:
Em thực hiện các phép tính: 
2 × 4 = 8
12 : 3 = 4
18 : 3 = 6
18 : 2 = 9
5 × 3 = 15
3 × 2 = 6
3 × 5 = 15
24 : 3 = 8
20 : 5 = 4
3 × 3 = 9
Em thấy: 
2 × 4 = 24 : 3 = 8
18 : 2 = 3 × 3 = 9
12 : 3 = 20 : 5 = 4
5 × 3 = 3 × 5 = 15
18 : 3 = 3 × 2 = 6
Em nối như hình vẽ:


Bài 2: Chia đều 30 que tính thành 3 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?
Giải:
Mỗi bó có số que tính là: 
30 : 3 = 10 (que) 
Đáp số: 10 que tính

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây