© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Bài tập Toán 3, học kì 2, ôn tập do nghỉ dịch Covid – 19

Thứ bảy - 18/04/2020 22:35
Bài tập Toán 3, học kì 2, ôn tập do nghỉ dịch Covid – 19
Bài tập 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chữ số 6 trong số 645 có giá trị là:
A. 6                                B. 60                        
C. 65                       D. 600                       
Câu 2: Số liền trước của 1600 là:
A. 1601                B. 1559                      
C. 1659                   D. 1599
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294       [  ]
b) Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 828    [  ]
Câu 4: Đồng hồ chỉ:
 
A. 10 giờ 30 phút       
B.10 giờ 35 phút     
C.10 giờ kém 40 phút
D. 10 giờ 40 phút

Câu 5: Hình chữ  nhật có chiều  dài 10 cm, chiều rộng 8 cm. Chu vi hình chữ nhật là:
A. 36 cm                    B. 80 cm                     
C. 18 cm                     D.180 cm 
Câu 6: Hình bên có:  

A. 4 hình vuông, 5 hình tam giác                 
B. 5 hình vuông, 6 hình tam giác
C. 7 hình vuông, 8  hình tam giác
D. 9 hình vuông, 7 hình tam giác                                                                                                                            
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:  Đặt  tính rồi tính : 
   560 - 51                          138 x 7                         624 :  6                        818  : 9
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 2:  Số?
5hm = .......m
7m9cm= ..........cm    
8dam15m = .......m
1000g = ..........kg
Câu 3: Một khu vườn hình vuông có cạnh 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ?
Bài giải
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4: Một quyển truyện dày 350 trang, Hoa đã đọc được  số quyển truyện đó . Hỏi Hoa còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới hết quyển truyện ?
Giải
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5:  Tìm  X: X   x  6   + 43   =  67
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------------------------
 
Bài tập 2


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:   9 gấp lên 4 lần thì được:
A. 5                         B. 13                           
C.36                        D. 38
Câu 2:  của 72 kg là:
 A. 7 kg                   B. 8 kg                        
C. 9 kg                     D. 10 kg
Câu 3: Số “Chín nghìn sáu trăm năm mươi lăm” viết là:
A. 9650                  B. 9605                    
C. 9065                    D. 9655
Câu 4: Số dư của phép chia 367 : 6  là :
A. 4                          B. 3                             
C. 2                          D. 1
Câu 5: Tìm x :   x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là :
A. 244                    B. 61                        
C. 80                        D. 344
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  Hình tứ giác ABCD có:

- Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD …                
- Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA …
- Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA …
- Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA …             
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Điền dấu > < = vào ô chấm
6m 5cm …..… 65cm                                      
3m 50cm………….305cm
5m 3dm………..530cm
2m 3cm…………230cm
30 phút   ............    giờ               
8 giờ  ............. ngày

Câu 2:  Tính giá trị biểu thức:
150 + 72 : 9   = . . . . . . .  . . . . . . . .                
                             . . . . . . . . . . . . . .
4 x (120  -  30)   =  . . . . . . . . . . . . .
                              . . . . . . . . . . . .  . . . 

Câu 3: Một đội công nhân phải đặt một ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ?
Bài giải
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4: Một đội đồng diễn thể dục có 120 học sinh, trong đó số học sinh nam là 1/3 tổng số học sinh. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5: Mẹ cho chị 18 cây kẹo, cho em 9 cây kẹo. Hỏi số kẹo của em bằng một phần mấy số kẹo của chị?
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây