© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,…

Thứ tư - 03/04/2024 03:26
Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,… - Trang 84, ...
Bài 1: Tính nhẩm:

Giải:
5 × 10 = 50
5 × 100 = 500
5 × 1 000 = 5 000
 
32 × 10 = 320
32 × 100 = 3 200
32 × 1 000 = 32 000
183 × 10 = 1 830
183 × 100 = 18 300
183 × 1 000 = 183 000
307 × 10 = 3 070
560 × 100 = 56 000
105 × 1 000 = 105 000

Bài 2: Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm (theo mẫu):

Giải:
3 × 50 = 3 × 5 × 10 = 15 × 10 = 150
3 × 200 = 3 × 2 × 100 = 6 × 100 = 600
2 × 4 000 = 2 × 4 × 1 000 = 8 × 1 000 = 8 000
4 × 300 = 4 × 3 × 100 = 12 × 100 = 1 200
3 × 7 000 = 3 × 7 × 1 000 = 21 × 1 000 = 21 000
9 × 70 = 9 × 7 × 10 = 63 × 10 = 630
5 × 300 = 5 × 3 × 100 = 15 × 100 = 1 500
6 × 2 000 = 6 × 2 × 1 000 = 12 × 1 000 = 12 000

Bài 3: Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Giải:
20 × 70 = 20 × 7 × 10 = 140 × 10 = 1 400
40 × 40 = 40 × 4 × 10 = 160 × 10 = 1 600
300 × 40 = 300 × 10 × 4 = 3 000 × 4 = 12 000
600 × 30 = 600 × 10 × 3 = 6 000 × 3 = 18 000
2 000 × 30 = 2 000 × 3 × 10 = 6 000 × 10 = 60 000
3 000 × 60 = 3 000 × 10 × 6 = 30 000 × 6 = 180 000

Bài 4: Một cửa hàng xếp được các cuốn sổ ghi chép vào trong các thùng, mỗi thùng chứa được 1 000 cuốn sổ. Hỏi 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép?
Giải:
43 thùng như vậy chứa được số cuốn sổ ghi chép là:
1 000 × 43 = 43 000 (cuốn sổ)

Bài 5: Trò chơi “Tính nhẩm”.

Giải:
Em có thể đố bạn một số phép tính như sau:
Đố bạn 336 × 100 = ?
336 × 100 = 33 600
Đố bạn 2 616 × 1 000 = ?
2 616 × 1 000 = 2 616 000
Đố bạn 27 × 10 = ?
27 × 10 = 270

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây