© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 47: Ước lượng tính

Thứ tư - 03/04/2024 04:36
Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 47: Ước lượng tính - Trang 104, ...
Bài 1: a) Làm tròn các số hạng đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của các tổng sau: 52 + 27, 86 + 98, 73 + 56.
b) Làm tròn các số hạng đến hàng trăm rồi ước lượng kết quả của các tổng sau: 472 + 326, 623 + 401, 359 + 703.
Giải:
a)
+ Làm tròn các số 52 và 27 đến hàng chục ta được các số 50 và 30.
Vậy tổng 52 + 27 có kết quả ước lượng là: 50 + 30 = 80.
+ Làm tròn các số 86 và 98 đến hàng chục ta được các số 90 và 100.
Vậy tổng 86 + 98 có kết quả ước lượng là: 90 + 100 = 190.
+ Làm tròn các số 73 và 56 đến hàng chục ta được các số 70 và 60.
Vậy tổng 73 + 56 có kết quả ước lượng là: 70 + 60 = 130.
b)
+ Làm tròn các số 472 và 326 đến hàng trăm ta được các số 500 và 300.
Vậy tổng 472 + 326 có kết quả ước lượng là: 500 + 300 = 800.
+ Làm tròn các số 623 và 401 đến hàng trăm ta được các số 600 và 400.
Vậy tổng 623 + 401 có kết quả ước lượng là: 600 + 400 = 1 000.
+ Làm tròn các số 359 và 703 đến hàng trăm ta được các số 400 và 700.
Vậy tổng 359 + 703 có kết quả ước lượng là: 400 + 700 = 1 100.

Bài 2: Bảng sau cho biết số người đến tham quan một hội chợ trong ba ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai:
Ngày Thứ Bảy Chủ nhật Thứ Hai
Số người 5 826 4 770 3 125
Hãy làm tròn số đến hàng nghìn rồi tính xem có khoảng bao nhiêu người đến tham gia hội chợ trong ba ngày đó.
Giải:
Làm tròn các số 5 826, 4 770 và 3 125 đến hàng nghìn ta được các số 6 000, 5 000 và 3 000.
Số người đến tham quan hội chợ trong ba ngày đó khoảng là:
6 000 + 5 000 + 3 000 = 14 000 (người)
Đáp số: 14 000 người

Bài 3: Làm tròn các thừa số đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của các tích sau (theo mẫu):

Giải:
+ Xét tích 87 × 3
Làm tròn số 87 đến hàng chục ta được số 90.
Vậy tích 87 × 3 có kết quả ước lượng là: 90 × 3 = 270.
+ Xét tích 19 × 8
Làm tròn số 19 đến hàng chục ta được số 20.
Vậy tích 19 × 8 có kết quả ước lượng là: 20 × 8 = 160.
+ Xét tích 81 × 92
Làm tròn các số 81 và 92 đến hàng chục ta được các số 80 và 90.
Vậy tích 81 × 92 có kết quả ước lượng là: 80 × 90 = 7 200.
+ Xét tích 578 × 54
Làm tròn các số 578 và 54 đến hàng chục ta được các số 580 và 50.
Vậy tích 578 × 54 có kết quả ước lượng là: 580 × 50 = 29 000.

Bài 4: Cô Hà có 100 000 đồng và dự định mua: kem đánh răng 29 000 đồng, dầu gội đầu 41 800 đồng, sữa tắm 37 500 đồng. Hãy làm tròn từng giá tiền đến hàng nghìn và ước lượng xem cô Hà có đủ tiền mua các mặt hàng trên không?
Giải:
Làm tròn các số 29 000, 41 800, 37 500 đến hàng nghìn ta được các số 29 000, 42 000, 38 000.
Ước lượng số tiền để cô Hà mua đồ là:
29 000 + 42 000 + 38 000 = 109 000 (đồng)
Vì 109 000 > 100 000 nên cô Hà không đủ tiền mua các mặt hàng.

Bài 5: Một công ty kinh doanh xe máy trong năm ngoái bán được 23 708 chiếc. Hãy làm tròn số chiếc xe máy bán được đến hàng nghìn và ước lượng xem mỗi tháng công ty đó bán được bao nhiêu chiếc xe máy.
Giải:
Làm tròn số 23 708 đến hàng nghìn ta được số 24 000.
Ước lượng mỗi tháng công ty đó bán được số chiếc xe máy là:
24 000 : 12 = 2 000 (chiếc)
Đáp số: 2 000 chiếc

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây