© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 6: Các số có nhiều chữ số

Thứ hai - 01/04/2024 03:08
Giải Toán 4 sách Cánh diều, bài 6: Các số có nhiều chữ số - Trang 17, ...
Bài 1: a) Hãy đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.
b) Hãy đếm thêm 1 chục triệu từ 1 chục triệu đến 1 trăm triệu.
c) Hãy đếm thêm 1 trăm triệu từ 1 trăm triệu đến 1 tỉ.
Giải:
a) Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.
1 triệu: 1 000 000
2 triệu: 2 000 000
3 triệu: 3 000 000
4 triệu: 4 000 000
5 triệu: 5 000 000
6 triệu: 6 000 000
7 triệu: 7 000 000
8 triệu: 8 000 000
9 triệu: 9 000 000
10 triệu: 10 000 000

b) Đếm thêm 1 chục triệu từ 1 chục triệu đến 1 trăm triệu.
1 chục triệu: 10 000 000
2 chục triệu: 20 000 000
3 chục triệu: 30 000 000
4 chục triệu: 40 000 000
5 chục triệu: 50 000 000
6 chục triệu: 60 000 000
7 chục triệu: 70 000 000
8 chục triệu: 80 000 000
9 chục triệu: 90 000 000
1 trăm triệu: 100 000 000

c) Đếm thêm 1 trăm triệu từ 1 trăm triệu đến 1 tỉ.
1 trăm triệu: 100 000 000
2 trăm triệu: 200 000 000
3 trăm triệu: 300 000 000
4 trăm triệu: 400 000 000
5 trăm triệu: 500 000 000
6 trăm triệu: 600 000 000
7 trăm triệu: 700 000 000
8 trăm triệu: 800 000 000
9 trăm triệu: 900 000 000
1 tỉ: 1 000 000 000

Bài 2: a) Đọc các số sau: 2 000 000, 5 000 000, 40 000 000, 600 000 000.
b) Viết các số sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Giải:
a) Đọc số:
2 000 000: Hai triệu
5 000 000: Năm triệu
40 000 000: Bốn mươi triệu
600 000 000: Sáu trăm triệu

b)
• Tám mươi nghìn: 80 000
Số 80 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0
• Sáu mươi triệu: 60 000 000
Số 60 000 000 có 8 chữ số, có 7 chữ số 0
• Bốn triệu: 4 000 000
Số 4 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0
• Năm trăm triệu: 500 000 000
Số 500 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0
• Hai trăm bốn mươi triệu: 240 000 000
Số 240 000 000 có 9 chữ số, có 7 chữ số 0.

Bài 3: Số?

Giải:


Bài 4: Nói cho bạn nghe giá bán của một số đồ vật sau:

Giải:
Đồ vật Giá bán Đọc giá bán
Máy tính xách tay 21 000 000 đồng Hai mươi mốt triệu đồng
Máy giặt 9 000 000 đồng Chín triệu đồng
Tủ lạnh 12 000 000 đồng Mười hai triệu đồng
Ô tô 650 000 000 đồng Sáu trăm năm mươi triệu đồng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây