© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giáo án tuần 2, tiết 10 Văn 9

Thứ bảy - 11/01/2020 11:39
Giáo án Ngữ Văn 9, tuần 2, tiết 10: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
 A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS có được:
1. Kiến thức: Những yếu tố MT trong bài văn TM; Vai trò của YTMT trong bài văn TM
2. Kĩ năng: Viết đoạn văn, bài văn TM sinh động, hấp dẫn
3. Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, hợp tác, tự quản bản thân, giao tiếp tiếng Việt, cảm thụ thẩm mỹ.
4. Phẩm chất: Sống yêu thương, tự chủ, trách nhiệm.
B.CHUẨN BỊ:
1.GV:-Soạn bài, đọc kĩ tài liệu “Chuẩn kiến thức-kĩ năng”/ 117, 118; hướng dẫn kĩ cho HS chuẩn bị bài ở nhà: GV chia cho mỗi nhóm học tập làm một ý của đề bài, sử dụng yếu tố miêu tả làm cho bài viết sinh động, hấp dẫn
2.HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV, chuẩn bị một số hình ảnh minh họa cho bài viết của mình.
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thuyết trình, vấn đáp giải thích, minh họa, thảo luận nhóm, tạo lập VB.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
2. KTBC: (3 phút) Yếu tố miêu tả có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong việc TM? Nêu những lưu ý khi sử dụng yếu tố miêu tả trong bài văn TM?
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho HS thâm nhập bài học
Năng lực: Tiếp nhận, hợp tác.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung, yêu cầu cần đạt
- Chuyển giao nhiệm vụ HT
- Cho HS đọc những thông tin (trích từ VB thuyết minh khoa học trong SGK)
Trâu Việt Nam có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hóa, thuộc nhóm trâu đầm lầy. Lông màu xám, xám đen, thân hình vạm vỡ, thấp ngắn, bụng to, mông dốc, sừng hình lưỡi liềm…”
Cho HS nhận xét có thể sử dụng những gì cho bài thuyết minh và có cần thêm yếu tố miêu tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh hay không?
- Theo dõi, hỗ trợ.
- Nhận xét và dẫn vào hoạt động Luyện tập.  
- Thực hiện nhiệm vụ HT
- Đọc
- Trao đổi, hợp tác và báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá câu trả lời của nhóm bạn
- Lắng nghe, ghi chép
- Hình thức khởi động hợp lí, sáng tạo, gây hứng thú cho HS.

- Định hướng được nội dung, chủ đề bài học.
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (32 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học ở tiết trước để Luyện tập.
Năng lực: Tiếp nhận, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo, giao tiếp tiếng Việt.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung, yêu cầu cần đạt
HĐ1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý
- Chuyển giao nhiệm vụ HT

- GV ghi đề bài lên bảng, gọi HS đọc .
- Theo phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy giải thích đề bài và cho biết đề yêu cầu trình bày vấn đề gì?  Với vấn đề đó, cần trình bày những ý gì?
- Hãy trình bày dàn ý cho đề văn trên?
- Sau khi nêu dàn ý đại cương, GV yêu cầu HS bổ sung thật nhiều chi tiết cụ thể cho từng ý để dễ dàng thực hiện hoạt động 2: viết đoạn văn có dùng yếu tố miêu tả.
- Theo dõi, hỗ trợ, nhận xét, đánh giá; định hướng HĐ1
(Hoạt động này cần thực hiện nhanh vì HS đã chuẩn bị ở nhà)


-Thực hiện nhiệm vụ HT
- Đọc


- Trao đổi, hợp tác và báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá câu trả lời của nhóm bạn-Lắng nghe, ghi chép

 
Đề bài:  Con trâu ở làng quê VN
(HS nêu ra thật nhiều ý và lập dàn ý theo bố cục MB, TB, KB)
I. Tìm hiểu đề, tìm ý:
- Phạm vi: Con trâu ở làng quê VN
- Vấn đề cần trình bày: Vai trò, vị trí của con trâu trong đời sống của người dân VN: đặc điểm chung của trâu VN, trâu trong nghề làm ruộng, lễ hội, đình đám, với tuổi thơ…)
II. Lập dàn ý:
1. MB: Giới thiệu chung về con trâu ở làng quê VN.
2. TB:
- Đặc điểm chung của trâu VN.
- Con trâu trong việc làm ruộng. 
- Con trâu trong một số lễ hội
- Con trâu trong việc cung cấp da, thịt, sừng…
- Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn
3. KB: Con trâu trong tình cảm của người VN.
HĐ2: Hướng dẫn HS viết đoạn văn TM có dùng yếu tố miêu tả.
- Chuyển giao nhiệm vụ HT
- Hỏi: Nội dung cần TM trong phần MB là gì? Yếu tố miêu tả nào cần sử dụng ở đoạn MB này?
 Yêu cầu tất cả HS làm bài vào vở, gọi một số em đọc và phân tích, đánh giá.

- Cho các nhóm viết đoạn văn có yếu tố miêu tả để giới thiệu:
N1,2: Con trâu trong việc làm ruộng. 
N3,4: Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn.
Nhắc nhở HS khi trình bày, nhớ giới thiệu hình ảnh minh họa mà nhóm mình đã chuẩn bị ở nhà.
- Theo dõi, hỗ trợ

- Kết thúc bài thuyết minh cần nêu ý gì? Cần miêu tả hình ảnh gì?
- Gọi một số em đọc và phân tích, đánh giá.
- Theo dõi, hỗ trợ
- Nhận xét, đánh giá hoạt động 2

- Thực hiện nhiệm vụ HT
- Trao đổi nhóm nhỏ, trình bày ý kiến và viết đoạn văn, đọc, phân tích, đánh giá.


- Dùng kỹ thuật đặt câu hỏi, sau đó trao đổi, hợp tác trong nhóm thực hiện tạo lập VB và báo cáo sản phẩm.
Đưa ra nhận xét đánh giá sản phẩm của nhóm bạn
- Lắng nghe, ghi chép

- Trao đổi nhóm nhỏ, trình bày ý kiến và viết đoạn văn, đọc, phân tích, đánh giá.
III. Viết đoạn văn TM có dùng yếu tố miêu tả.
1. Đoạn mở bài. (yêu cầu: vừa có nội dung thuyết minh, vừa có yếu tố miêu tả con trâu ở làng quê VN)
- Có nhiều cách:
+ Nêu tục ngữ, ca dao, lời bài hát về con trâu
+Tả cảnh trẻ chăn trâu, nhận xét một bức tranh vẽ hình ảnh con trâu
+ Giới thiệu: Ở VN.... hoặc Trên đất nước VN…
- Dẫn ra vị trí con trâu trong đời sống nông thôn VN.
2. Đoạn thân bài.
(yêu cầu: các yếu tố miêu tả trong đoạn văn TM phải thực hiện nhiệm vụ của TM là cung cấp những thông tin chính xác, nổi bật những đặc điểm, lợi ích…. của con trâu trong đời sống của người VN)
- Con trâu trong việc làm ruộng:
Giới thiệu từng loại việc: cày, bừa ruộng, kéo xe, chở lúa… có sự miêu tả con trâu trong từng việc đó.
- Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn.
Giới thiệu kết hợp miêu tả: hình ảnh trâu cần cù, ung dung gặm cỏ trên đường làng, ven đê, trên bãi cỏ.. ; cảnh trẻ em chăn trâu… ; các trò chơi của trẻ em gắn liền với việc chăn trâu… là những hình ảnh đẹp của cuộc sống thanh bình ở làng quê VN.
3. Đoạn kết bài. (yêu cầu: vừa có nội dung thuyết minh, vừa có yếu tố miêu tả)
Vị trí con trâu trong đời sống, trong tình cảm của người VN.
HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS hiểu, biết tìm tòi các tư liệu liên quan đến nội dung bài học để khắc sâu kiến thức.
Năng lực: Tự học, hợp tác, tiếp nhận.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung, yêu cầu cần đạt
- Chuyển giao nhiệm vụ HT
Cho HS đọc bài đọc thêm “Dừa sáp”. Tìm những yếu tố miêu tả có trong bài.
Liên hệ GD HS tình yêu quê hương, đất nước bắt nguồn từ việc quan sát và yêu mến những người, vật, cảnh gần gũi ở xung quanh.
- Theo dõi, hỗ trợ
- Nhận xét, đánh giá, chốt ý chính
- Thực hiện nhiệm vụ HT
- Đọc, trao đổi  nhóm đôi  theo  yêu cầu của GV, báo cáo kết quả và bổ sung, đánh giá ý kiến của nhóm bạn.
- Lắng nghe.
 
HS thêm một lần hiểu để vận dụng đưa yếu tố miêu tả vào bài văn thuyết minh
 *Hướng dẫn học tập ở nhà (1 phút)
- Hoàn chỉnh bài viết: Con trâu ở làng quê VN vào vở Tập làm văn.
- Ôn lại lý thuyết về cách dùng các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong VBTM.
-  Tìm hiểu để các đề bài để viết bài TLV số 1: Văn Thuyết minh (có sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả)
 E.RÚT KINH NGHIỆM:
 ................................................

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây