© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Giáo án tuần 3, tiết 11, 12 Văn 9

Chủ nhật - 12/01/2020 08:50
Giáo án Ngữ Văn 9, tuần 3, tiết 11, 12: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1.Kiến thức :
  - Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách thức, cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.
  -Những thể hiện của quan điểm về vấn đề quyền sống, quyền đựơc phát triển, bảo vệ của trẻ em Việt Nam.
2. Kỹ năng:
  -Nâng cao một bước kỹ năng đọc – hiểu về văn bản nhật dụng.
  -Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.
  -Tìm hiểu và biết được quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề được nêu trong văn bản.
    3. Năng lực:
     - Năng lực hợp tác: Thảo luận nhóm để hiểu nội dung văn bản nhật dụng thuộc vấn đề quyền sống, quyền đựơc phát triển, bảo vệ của trẻ em Việt Nam.
    - Năng lực giải quyết vấn đề.
          - Năng lực tiếp nhận: đọc hiểu văn bản nhật dụng…
          - Năng lực sử dụng CNTT.
    - Năng lực sử dụng ngôn ngữ để trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về quyền sống, quyền đựơc phát triển, bảo vệ của trẻ em Việt Nam.
    4. Phẩm chất:
    - Biết yêu thương và  quan tâm tới trẻ em.
    -Có ý thức bảo vệ trẻ em, thông cảm, có việc làm thiết thực, chia sẻ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.’
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
 - Tranh ảnh về các nhà lãnh tụ quan tâm đến thiếu nhi. Chương trình thời sự về ngày Trung thu, ngày khai trưòng.
        -Giáo án , sgk, phiếu bài tập, câu hỏi thảo luận. 
- Soạn bài, đọc kĩ “Chuẩn kiến thức-kĩ năng”/ 118,119
-Bảng phân công nhiệm cho HS ở nhà, ở lớp .
-Bảng phụ.
2.Học sinh:
  -Theo dõi chương trình thời sự về ngày Tết Trung thu ở VN.
  -Tìm hiểu tình hình trẻ em Việt Nam và trẻ em  trên thế giới.
  -Soạn bài theo phần đọc hiểu VB.        
  III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:
- Thuyết trình, bình giảng.
- Vấn đáp, tái hiện.
- Thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề.
IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1. Ổn định lớp:
 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
     -Nêu cảm nhận của em về VB “Đấu tranh cho một thế giới hoà bình”
    - Bản thân em sẽ đấu tranh cho một thế giới hoà bình bằng cách nào?
 3. Các hoạt động dạy và học bài mới :                                                                    

                                     HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho HS.
Năng lực: Năng lực tiếp nhận, sử dụng CNTT, hợp tác.

 
            Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt
- GV giao nhiệm vụ học tập
+ Trình chiếu(treo) một số hình ảnh về các nhà lãnh tụ quan tâm đến thiếu nhi .
- GV: Các hình ảnh trên đề cập đến vấn đề gì?Em có nhận xét gì về các hình ảnh trên?
- GV: Theo dõi, hỗ trợ.
- GV nhận xét và dẫn vào bài mới
- GV ghi tên bài học.
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát tranh ảnh.
- HS trao đổi, hợp tác để tìm hiểu và trả lời.
- HS báo cáo kết quả
- HS lắng nghe và ghi tên bài học.

- Khởi động bằng hình ảnh trực quan, gây hứng thú cho học sinh.
- Định hướng được nội dung, chủ đề bài học.
                                    HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 60 phút)
       Mục tiêu: Nắm được xuất xứ, bố cục, phương thức biểu đạt, chủ đề, những giá trị nội dung và nghệ thuật , ý nghĩa của văn bản.
      Năng lực: Năng lực thu thập thông tin, hợp tác, cảm thụ, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo.

 
            Hoạt động của GV   Hoạt động của HS       Nội dung, yêu cầu cần đạt
Hoạt động 1: Đọc-Tìm hiểu chung văn bản
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Em hãy cho biết bài văn này có nguồn gốc từ đâu?

? Giáo viên gọi 2 - 3 học sinh đọc bài?
? Hãy giải thích nghĩa của các từ: Chế độ a-pac-thai, tị nạn, công tước, giải trừ quân bị,...
.? Văn bản trên thuộc loại văn bản gì mà em đã học? Vì sao em khẳng định như vậy? (Tích hợp)
? Văn bản trên được chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần?(Thảo luận cặp)
* GV nhận xét, đánh giá, định hướng nội dung của HĐ1

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung văn bản.
Nội dung 1: Quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trên thế giởi
- GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Đọc  phần 1,2 và cho biết nội dung cơ bản?

? Trẻ em trên thế giới được quan tâm như thế nào?
? Việc làm đó thể hiện điều gì?

? Trẻ em trên thế giới có những đặc điểm gì? phải được hưởng những quyền lợi gì?
? Bản thân em có như vậy không?

- GV: Nhận xét, bổ sung, chốt ý và ghi bảng.
Nội dung 2: Sự thách thức
- GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-? Đọc mục 3 - 7 và cho biết nội dung cơ bản?
? Nêu những thực tế cuộc sống của trẻ em thế giới gặp phải? (+Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự  phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.
+ Chịu những thảm hoạ của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, bệnh dịch, mù chữ, môi trường xuống cấp.
+Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật)
 ? Các nguyên nhân trên gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống trẻ em?
? Em biết gì về tình hình đời sống trẻ em trên thế giới và nước ta hiện nay?
- Giáo viên chiếu các tranh ảnh số liệu về trẻ em trên thế giới
(Thế gíơi:nạn đói ở Nam Phi, chiến tranh ở Irắc..., còn ở VN: có chế độ PAM...).GD BVMT.
(KNS)-GV dùng tranh ảnh (hoặc băng hình) minh họa về thực trạng trẻ em hiện nay. Thái độ của em sau khi xem những tranh ảnh đó? 
- GV: Chốt ý
Nội dung 3: Cơ hội
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* Gọi học sinh đọc phần Cơ hội”.
+Hãy giải thích các từ “công ước, quân bị”.
+Tóm tắt các điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em?
(* Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế,đã có công ước về quyền trẻ em--> Cơ hội mới.
 * Sự hợp tác và điều kiện quốc tế ngày càng có hiệu quả-->một số tài nguyên to lớn có thể chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi XH)
+Suy nghĩ của em về điều kiện của nước ta hiện tại? Những tổ chức nào của nước ta thể hiện ý nghĩa chăm sóc trẻ em VN? (Thảo luận nhóm)
( Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước,Tổng bí thư thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi, chủ tịch nước gửi thư chúc mừng thiếu nhi ngày Trung thu...., sự nhận thức và tham gia tích cực của nhiều tổ chức XH vào phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em, ý thức cao của toàn dân về vấn đề này...)
GV liên hệ: Toàn dân đưa trẻ đến trường, tham gia viết bài dự thi tìm hiểu Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em...
+Đánh giá những cơ hội trên?
(Những cơ hội khả quan đảm bảo cho Công ước được thực hiện)
- GV: Nhận xét, bổ sung, chốt ý và ghi bảng.
Nội dung 4: Nhiệm vụ
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hãy theo dõi mục 10-17, cho biết:
+Vì sao phần này có tên là nhiệm vụ?
(Nêu lên nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động.Những nhiệm vụ này được xác định trên cơ sở tình trạng thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay và các cơ hội ở trên)
+ Bản tuyên bố đã xác định những nhiệm vụ cấp thiết nào?
(+Từ tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng và phát triển giáo dục cho trẻ em, từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các bà mẹ...) đến củng cố gia đình, môi trường xã hội, từ bảo đảm bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hoá xã hội)
+Nhận xét các nhiệm vụ (Ý và lời) được nêu ra ở các mục?
(Ý và lời văn dứt khoát, mạch lạc, rõ ràng, các nhiệm vụ nêu ra mang tính chất toàn diện)
- GV: Nhận xét, bổ sung, chốt ý và ghi bảng.
Nội dung 5: Tổng kết bài học
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Thảo luận và cho biết em nhận thức ntn về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đ/v vấn đề này?
(Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế--> vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước,toàn nhân loại.)
+ Nhìn chung, bản tuyên bố đã khẳng định điều gì?
Cho HS đọc ghi nhớ SGK
Lưu ý HS:
+ Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một XH.
+Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.
 -Nhận xét về nghệ thuật và nêu  ý nghĩa của  văn bản.
GV: Chốt ý
HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Đây là bài viết được trích từ tuyên bố hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện Quốc tế về quyền trẻ em của Nhà xuất bản Quốc gia- uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hà Nội 1979.

- Học sinh đọc bài
- Học sinh đọc chú thích trong sgk

HS trao đổi, thảo luận cặp để báo cáo kết quả.- HS lắng nghe và ghi bài.

HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

-HS đọc , trau đổi, trình bày ý kiến của mình trong quá trình tìm hiểu nội dung văn bản
- HS trả lời cá nhân , lớp bổ sung.- HS trả lời cá nhân , lớp bổ sung.

- HS trả lời cá nhân

-HS lắng nghe và ghi bài.


HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc.

- HS suy nghĩ, trao đổi, phát biểu cá nhân→ Lớp bổ sung, góp ý.-Học sinh suy nghĩ, trả lời cá nhân.- HS lắng nghe và ghi chép.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

-HS thực hiện-HS tóm tắt


-Thảo luận nhóm-Nghe


-Đánh giá


- HS lắng nghe và ghi chép.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
-HS theo dõi


-Trả lời


-Trả lời


-Nhận xét


- HS lắng nghe và ghi chép.

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

-Thảo luận, trả lời
- HS bộc lộ


-Trả lời
-HS trả lời theo ghi nhớ SGK

- Hs đọc


-Nghe


HS nhận xét

- HS lắng nghe và ghi chép.
I. Đọc và tìm hiểu chung:

* Xuất xứ:
- Trích tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.
- Văn kiện quốc tế về quyền trẻ em.
* Bố cục văn bản: 4 phần
+ Tuyên bố: 1,2
+ Sự thách thức (3 -.7)
+ Cơ hội (8,9)
+ Nhiệm vụ (10 - 17)
II. Đọc- hiểu văn bản

1/Quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trên thế giởi là một vấn đề mang tính chất nhân bản.2/ Sự thách thức


- Bất ổn chính trị
- Đói nghèo

- Thất học

- Bệnh tật

- Vô gia cư


3) Cơ hội

- Các quốc gia liên kết lại sẽ tạo ra sức mạnh cộng đồng.
- Thực hiện  Công ước về quyền trẻ em
- Những cải thiện của chính trị thế giới,  sự hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực
- Tăng cường phúc lợi trẻ em.4. Nhiệm vụ
.
+Quan tâm nhiều đến đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em
+Củng cố gia đình, xây dựng môi trường XH
+ Bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ.
+Khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hoá xã hội.


III. Tổng kết:
 
1. Nghệ thuật :
-Chia mục, phần rõ ràng, có liên kết chặt chẽ.
-Sử dụng PP nêu số liệu, phân tích khoa học
 2. Ý nghĩa văn bản:
 Văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống , quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
                  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 7 phút)
        Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức trong bài học để làm bài tập
        Năng lực: Năng lực tiếp nhận, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo, …
        
 
   Hoạt động của GV Hoạt động của HS     Nội dung, yêu cầu cần đạt
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu1. Bản tuyên bố này đề cập chủ yếu đến vấn đề nào trong đời sống xã hội của con người? 
A. Bảo vệ và chăm sóc phụ nữ
B. Bảo vệ môi trường
C. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
D. Phát triển kinh tế xã hội 
Câu 2. Trước những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, em sẽ có thái độ gì?
A. Xa lánh                   B. Hắt hủi               C. Cảm thông          D. Không có thái độ gì
Câu 3 :
Theo em, phần in đậm trong đoạn văn sau nói về nội dung gì?
"Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới." 
A. Quyền của mọi công dân
B.Nghĩa vụ của trẻ em
C. Nghĩa vụ của người lớn đối với trẻ em
D. Quyền của trẻ em.
HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS suy nghĩ, tích hợp , lựa chọn các phương án đúng dựa
trên kiến thức đã lĩnh hội.
- HS chọn đúng các câu hỏi:
Câu 1: C
Câu 2: c


Câu 3: D
Câu 4:
Em hiểu những khẩu hiệu sau có ý nghĩa như thế nào? (Thảo luận theo nhóm)
1. "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai" 
2. "Tất cả vì tương lai con em chúng ta" 


- GV: Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.
- HS thảo luận trả lời.. Câu 4 :Cả hai khẩu hiệu đều muốn nói tới sự quan tâm, chăm sóc của mọi người, cuả cả cộng đồng xã hội tới quyền lợi của trẻ em. Vì trẻ em là một trong những mối quan tâm của Đảng và Nhà nước. Vận mệnh của đất nước có phát triển mạnh mẽ là nhờ một phần lớn công sức của thế hệ trẻ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng nói..
 
                               HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 5 phút)
                               Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn ngắn.
                               Năng lực: Tiếp nhận, sáng tạo, tự học...
                           
 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung, yêu cầu cần đạt
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Viết đoạn văn ngắn phát biểu ý kiến về sự quan tâm  chăm sóc của Đảng và chính quyền đối với trẻ em. Để xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc ấy em phải làm gì.
GV: Theo dõi, hỗ trợ cho các đối tượng HS .
GV: Sau đó cho HS xung phong trình bày kết quả của mình →GV nhận xét, tuyên dương.
HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS làm việc độc lập.
- HS trình bày kết quả.
-Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe, học hỏi.

- HS vận dụng kiến thức để viết đoạn đúng yêu cầu.
                                HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI- MỞ RỘNG ( 5 phút)
                                Mục tiêu: HS bước đầu hiểu, biết tìm tòi các tư liệu liên quan đến nội dung bài học để khắc sâu kiến thức.
                                Năng lực: Tự học, hợp tác, tiếp nhận.
                               
 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung, yêu cầu cần đạt
GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Tìm những câu thơ, ca dao, tục ngữ nói về  trẻ em?
-VB có ý nghĩa gì trong cuộc sống ngày nay? Tìm hiểu thực tế công việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở địa phương.
- GV: Yêu cầu HS trình bày sản phẩm.
- GV: Nhận xét, tuyên dương
HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS trình bày sản phẩm của cá nhân.
- Lớp nhận xét, cổ vũ
- HS biết tìm tòi, mở rộng sự hiểu biết của mình về Quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em trên thế giởi
4.Hướng dẫn tự học và dặn dò (3 phút)
-Học bài nắm được các nội dung đã tìm hiểu .
- Soạn bài"Chuyện người con gái Nam Xương": Đọc văn bản, nắm nội dung và bước đầu trả lời các câu hỏi phần đọc- hiểu văn bản.
5.Rút kinh nghiệm tiết dạy:
...................................................

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây