© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Đề kiểm tra cuối học kì 2, môn Giáo dục quốc phòng 12

Thứ hai - 11/01/2021 09:51
Đề kiểm tra cuối học kì 2, môn Giáo dục quốc phòng 12. Có đáp án, mời các em cùng luyện tập.
Câu 1: Quốc phòng là công việc giữ nước của một quốc gia, trong đó lấy sức mạnh nào làm đặc trưng?
A. Kinh tế
C. Khoa học, kỹ thuật
B. Quân sự
D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Củng cố Quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của ai?
A. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân      
B. Lực lượng vũ trang nhân dân và Nhà nước
C. Đảng, Nhà nước và của toàn dân
D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là:
A. Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân
B. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân
C. Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh
D. Câu A và C đúng

Câu 4: Nhân tố nào sau đây được xem là nhân tố cơ bản tạo nên tiềm lực quốc phòng, an ninh:
A. Tiềm lực chính trị, tinh thần
B. Tiềm lực kinh tế
C. Tiềm lực quân sự, an ninh
D. Tiềm lực khoa học, công nghệ

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nền quốc phòng “của dân, do dân, vì dân”, nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng
B. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là cơ sở để triển khai một chiến lược tổng họp bảo vệ Tổ quốc
C. Nền quốc phong toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân, được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại
D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Đối tượng giáo dục quốc phòng, an ninh là ai?
A. Cán bộ, đảng viên, những người công tác trong các cơ quan, đoàn thể, trường học
B.  Thế hệ trẻ: học sinh, sinh viên.
C.  Toàn dân, trước hết là Cán bộ, đảng viên, những người công tác trong các cơ quan, đoàn thể, trường học, thế hệ trẻ (học sinh, sinh viên)
D.  Tất cả đều đúng

Câu 7: Hệ thống cấp, bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có:
A. 3 cấp, 12 bậc
B. 2 cấp, 8 bậc
C. 4 cấp, 12 bậc
D. 2 cấp, 12 bậc

Câu 8: Quân đội nhân dân Việt Nam gồm:
A.  Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng
B.  Lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thường trực và lực lượng dự bị
C.  Tất cả đều đúng

Câu 9: Bộ quốc phòng có chức năng:
A. Quản lý nhà nước về xây dựng Nền quốc phòng toàn dân, Quân đội và Dân quân tự vệ
B. Chỉ đạo, chỉ huy Quân đội và Dân quân tự vệ cùng nhân dân đấu tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc
C. Phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ
D. Câu A và B đúng

Câu 10: Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là:
A. Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân và các lực lượng công an
B. Phòng chống tội phạm
C. Quản lý xuất nhập cảnh, công tác hộ khẩu, hộ tịch
D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Công an cấp xã là?
A. Lực lượng vũ trang chuyên trách về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn ở cơ sở
B. Lực lượng vũ trang bán chuyên trách về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn ở cơ sở
C. Đơn vị chịu sự quản lý, điều hành của công an cấp huyện
D. Câu A và C đúng

Câu 12: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thuộc quyền thống lĩnh của?
A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Trưởng Công an nhân dân   
B. Thủ tướng Chính phủ
C. Chủ tịch nước
D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày gì?
A. Ngày truyền thống của Công an nhân dân        
B. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân
C. Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc      
D. Câu A và C đúng

Câu 14: Lực lượng Công an nhân dân bao gồm:
A. Lực lượng an ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân và lực công an điều tra
B. Lực lượng an ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân
C. Lực lượng an ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy

B – TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
---------------------

ĐÁP ÁN


I. Trắc nghiệm khách quan (7 điểm)
1. D 2. D 3. D 4. C 5. D 6. C 7. A
8. A 9. D 10. D 11. B 12. C 13. D 14. B

II. Tự luận (3 điểm)
Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước:
Trước hết, học sinh phải luôn tích cực học tập tốt, rèn luyện tôt, có niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vững tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ mà nhân dân ta lựa chọn. Mỗi học sinh không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, góp sức cùng với toàn Đảng, toàn dân phân đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng thời cần phải nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lực xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ những thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh đòi hỏi học sinh cần nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta hiện nay; phải tự giác tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức về quốc phòng, an ninh; luyện tập các kĩ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường, địa phương tổ chức.

Trước mắt, học sinh cần tích cực học tập hiểu được những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng vữn chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của đất nước trong thời kì mới.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây