© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.

Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 3: Lesson 2

Thứ ba - 25/06/2024 04:52
Soạn Tiếng Anh 4 Global Success, Unit 3: Lesson 2 - Trang 24.
1 trang 24. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)
Bài nghe:Hướng dẫn dịch:
1.
Cô Hoa: Hôm nay là thứ mấy?
Nam: Hôm nay là thứ Năm.
Cô Hoa: Bạn làm gì vào thứ Năm?
Nam: Em học ở trường.
2.
Bill: Bạn làm gì vào thứ bảy?
Mai: Mình làm việc nhà.

2 trang 24. Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)
Bài nghe:


Gợi ý:
a. A: What do you do on Mondays?
B: I study at school.
b. A: What do you do on Wednesdays?
B: I go to school.
c. A: What do you do on Saturdays?
B: I do housework.
d. A: What do you do on Sundays?
B: I listen to music.

Hướng dẫn dịch:
a. A: Bạn làm gì vào thứ Hai?
B: Mình học ở trường.
b. A: Bạn làm gì vào thứ Tư?
B: Mình đi học.
c. A: Bạn làm gì vào thứ bảy?
B: Mình làm việc nhà.
d. A: Bạn làm gì vào Chủ nhật?
B: Mình nghe nhạc.

3 trang 24: Let’s talk (Hãy nói)

Gợi ý:
A: What do you do on Tuesdays?
B: I go to school.
A: What do you do on Thursday?
B: I listen to music.
A: What do you do on Fridays?
B: I study at school.

Hướng dẫn dịch:
A: Bạn làm gì vào thứ Ba?
B: Mình đi học.
A: Bạn làm gì vào thứ Năm?
B: Mình nghe nhạc.
A: Bạn làm gì vào thứ Sáu?
B: Mình học ở trường.

4 trang 25: Listen and number (Nghe và đánh số)
Bài nghe:Đáp án:
1. c 2. d 3. b 4. a

Nội dung bài nghe:
1. A: What day is it today?
B: It’s Monday.
2. A: What do you do on Saturdays?
B: I do housework.
3. A: What day is it today?
B: It’s Friday.
4. A: What do you do on Sundays?
B: I listen to music.

Hướng dẫn dịch:
1. A: Hôm nay là thứ mấy?
B: Hôm nay là thứ Hai.
2. A: Bạn làm gì vào thứ bảy?
B: Tôi làm việc nhà.
3. A: Hôm nay là thứ mấy?
B: Hôm nay là thứ Sáu.
4. A: Bạn làm gì vào Chủ Nhật?
B: Tôi nghe nhạc.

5 trang 25: Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Đáp án:
1. Tuesday 2. Wednesday 3. study at school 4. listen to music

Hướng dẫn dịch:
1. Hôm nay là thứ mấy? - Hôm nay là thứ ba.
2. Hôm nay là thứ mấy? - Hôm nay là thứ tư.
3. Bạn làm gì vào thứ năm? - Mình học ở trường.
4. Bạn làm gì vào chủ nhật? - Mình nghe nhạc.

6 trang 25: Let’s sing (Hãy hát)
Bài nghe:Hướng dẫn dịch:
Hôm nay là ngày gì?
Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai.
Bạn làm gì vào thứ hai?
Mình học ở trường. Mình học ở trường.
Hôm nay là ngày gì?
Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật.
Bạn làm gì vào ngày chủ nhật?
Mình nghe nhạc. Mình nghe nhạc.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây